Alle artikelen Ondernemerszaken

Tag: huwelijkse voorwaarden

In huwelijkse voorwaarden afspreken geen alimentatie...? Mooi niet(ig)!

14 november 2017

Mag je nou wel of niet afspreken in huwelijkse voorwaarden dat nooit sprake zal zijn van partneralimentatie? Een korte update.

Meer

Alimentatie, Echtscheiding, Geregistreerd partnerschap, Huwelijk, Huwelijkse voorwaarden, Nihilbeding, Partnerschapsvoorwaarden, Wetsvoorstel

Thema's: Alimentatie , Huwelijkse voorwaarden

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

Afkoop/omzetting Pensioen in Eigen Beheer? Doe het via de vaststellingsovereenkomst (VII)

2 mei 2017

De drie ontbijtworkshops die mijn collega notaris Henk Oosterdijk en ik de tweede helft april 2017 hebben gegeven over de rol van de (ex) partner bij afkoop/omzetting Pensioen in Eigen Beheer waren een groot succes. De grootste eye opener voor de aanwezige fiscaal adviseurs was ons advies om de afspraken tussen de B.V, de DGA en de partner vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst (VSO) en niet te volstaan met een summiere overeenkomst die gebaseerd is op een standaardmodel dat via internet te koop is. Wat is de VSO voor overeenkomst en waarom is die beter dan andere overeenkomsten?

Meer

Afkoop pensioen, Dga, Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Ondernemer, Onderneming, Pensioen, Pensioen in eigen beheer, Vaststellingsovereenkomst, Vso

Blog thema: Pensioen

Van ‘alles’ delen naar ‘beperkt’ delen

7 april 2017

In een artikel in TROUW begin vorig jaar lees ik dat driekwart van de huwelijken in Nederland wordt gesloten zonder huwelijkse voorwaarden. Aanstaande echtgenoten gaan in ondertrouw (dat kan online tegenwoordig), regelen wellicht een feestje en zeggen ‘ja’ voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Er komt geen notaris aan te pas.

Meer

Echtscheiding, Gemeenschap van goederen, Huwelijkse voorwaarden, Trouwen, Vechtscheiding

Thema's: Huwelijkse voorwaarden , Erfrecht , Erfenis

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

Top 5 valkuilen voor de fiscaal adviseur bij Pensioen in Eigen Beheer (deel VI)

6 april 2017

Met ingang van 1 april 2017 is de Wet uitfasering Pensioen in Eigen beheer in werking getreden. De afgelopen maanden heb ik regelmatig gesproken met fiscaal adviseurs. Daaruit blijkt dat zij vaak worstelen met hun rol ten opzichte van de (ex-)partner van de DGA, de vraag wanneer sprake is van compensatieaanspraken en hoe die in te vullen. Hierna volgt mijn top 5 van valkuilen voor de fiscaal adviseur met bijbehorende adviezen.

Meer

Afkoop pensioen, Dga, Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Ondernemer, Onderneming, Pensioen, Pensioen in eigen beheer

Blog thema: Pensioen

Gooit (ex) partner roet in het eten bij afkoop/omzetting pensioen in eigen beheer?

4 oktober 2016

Als het aan het kabinet ligt, wordt het Pensioen in Eigen Beheer (PEB) per 1 januari 2017 afgeschaft. Voor bestaande PEB-verplichtingen worden fiscaal aantrekkelijke faciliteiten geboden om de DGA te verleiden zijn PEB daadwerkelijk af te kopen of om te zetten in een spaarvariant in eigen beheer.

Meer

Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Pensioen in eigen beheer

Blog thema: Pensioen

Tweede Kamer stemt in met beperking gemeenschap van goederen

26 april 2016

De Tweede Kamer heeft afgelopen week ingestemd met een wetsvoorstel waarin de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt. Hierdoor vallen schenkingen en erfenissen van een echtgenoot niet langer in de huwelijksgemeenschap, net als de bezittingen en schulden die een echtgenoot al had bij het aangaan van het huwelijk. Deze belangrijke keuze van de wetgever is wat mij betreft een verbetering. Ik verwacht echter dat deze nieuwe wet in de praktijk nog steeds tot discussie en strijd leidt bij een echtscheiding, omdat het gedrag van mensen nu eenmaal niet in een wet te vatten is. In mijn blog licht ik dit toe.

Meer

Gemeenschap van goederen, Huwelijkse voorwaarden

Blog thema: Gemeenschap van goederen

Een gewaarschuwd adviseur telt voor twee!

5 april 2016

Huwelijkse voorwaarden, de verrekenovereenkomst en de financieel adviseur: een gevaarlijke combinatie. De rechtbank Den Haag heeft op 23 maart 2016 een door een professioneel adviseur opgestelde vaststellingsovereenkomst tot uitvoering van het periodieke verrekenbeding in een akte huwelijkse voorwaarden vernietigd omdat het advies over de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden verkeerd was.

Meer

Huwelijkse voorwaarden, Periodiekverrekenbeding, Vaststellingsovereenkomst

Blog thema: Huwelijkse voorwaarden

Tips en tricks voor schenkingen verkregen onder een uitsluitingsclausule

19 november 2015

De decembermaand is bij uitstek de maand waarin ouders schenkingen doen aan kinderen. Voor de fiscale ins en outs en de belasting plannen van de regering om schenkingen fiscaal nog meer te faciliteren verwijs ik naar de blogs van mijn notariële collega Emile Bosveld. In dit blog ga ik in op de juridische aspecten van een schenking voor de gehuwde ontvanger. De uitsluitingsclausule komt aan de orde en de consequenties daarvan voor de praktijk. Veel mensen zijn daarvan namelijk onvoldoende op de hoogte met alle nadelige gevolgen van dien. Vooral met de fiscaal vriendelijke schenkingsmogelijkheden in het vooruitzicht, kunnen onderstaande tips veel problemen voorkomen.

Meer

Belastingplannen 2016, Gemeenschap van goederen, Huwelijkse voorwaarden, Schenkingen, Uitsluitingsclausule

Thema's: Erfrecht , Gemeenschap van goederen , Huwelijkse voorwaarden

Oude huwelijkse voorwaarden: werken ze nog?

18 november 2015

Jazeker!! En dat is in een aantal gevallen nou juist het probleem. Het komt in mijn praktijk vaker voor dat ik cliënten vraag naar hun huwelijkse voorwaarden en de inhoud daarvan. Als dat bijvoorbeeld een echtpaar betreft dat al lang bij elkaar is en waarvan de ondernemer (veelal de man) inmiddels gepensioneerd is, dan wordt na enig nadenken nog wel eens het antwoord gegeven: ‘maar die voorwaarden zijn toch niet meer van toepassing? We delen alles, er zijn geen aansprakelijkheden meer, de zaak is verkocht en we gaan na zoveel jaar niet (meer) uit elkaar.’

Meer

Belastingbesparing, Echtscheiding, Erfbelasting, Huwelijkse voorwaarden

Thema's: Erfrecht , Gemeenschap van goederen , Huwelijkse voorwaarden

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

Financieel adviseurs: Let op bij het maken van periodieke verrekenovereenkomsten!

2 november 2015

Financieel adviseurs adviseren de ondernemer regelmatig om conform het periodieke verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden jaarlijks af te rekenen. De adviseur stelt dan een verrekenovereenkomst op. Bij een echtscheiding sneuvelen deze overeenkomsten regelmatig vanwege de onzorgvuldige wijze van totstandkoming en/of de onjuiste toepassing van het verrekenbeding. Hoe is dat te voorkomen?

Meer

Huwelijkse voorwaarden, Ondernemers, Periodiek verrekenbeding

Blog thema: Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden beschermen niet altijd bij faillissement

21 oktober 2014

Een belangrijke reden voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden is de bescherming van de niet-ondernemende echtgenoot bij faillissement. Veel echtparen en geregistreerd partners stellen huwelijkse voorwaarden op om te voorkomen dat het vermogen van de niet-ondernemende partner in het geval van faillissement van de ondernemer, in de failliete boedel valt.

Meer

Faillissement, Faillissementswet, Huwelijkse voorwaarden

Blog thema: Huwelijkse voorwaarden