Alle artikelen Ondernemerszaken

Tag: Wwz

WWZ en Wet DBA/ZZP, nu al weer weg ermee!

19 oktober 2016

Het nieuwe ontslagrecht (WWZ) is goed een jaar oud, of de meeste politieke partijen willen het ontslagrecht al weer wijzigen. Ook van de Wet Dba (beoordeling of een ZZP-er wel echt een ondernemer is) is de inkt nauwelijks droog, of de politiek wil ook die wet nu al weer aanpassen, zo volgt uit de verkiezingscampagnes waar we sinds kort weer mee worden geconfronteerd. Ik begrijp de ophef echter wel. In dit blog sta ik kort stil bij de plannen en geef ik mijn visie op een nieuw ontslagrecht (3.0).

Meer

Dba, Kritiek, Ontslagrecht, Wwz, Zzp

Thema's: ZZP/DBA , Ontslag

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Arbeidsrecht; voor de adviseur van de werkgever

6 juni 2016

Vorige week donderdag 2 juni organiseerde ons kantoor een seminar, speciaal voor adviseurs van de ondernemer. In onze workshop zijn de meest belangrijke arbeidsrechtelijke procedures besproken zoals de gewijzigde ontbindings-procedure en de UWV-procedure. Daarnaast zijn een aantal privacy aspecten aan bod gekomen waar iedere werkgever (tegen wil en dank) mee te maken krijgt.

Meer

Concurrentiebeding, Disfunctioneren, Onrechtmatig verkregen bewijs, Ontslag, Privacy, Wwz

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Goed bestuur en governance , Overdracht van onderneming , Ziekte , Ontslag , Privacy , Medezeggenschap

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Aanpassingen WWZ vervolg: De gelijkwaardige voorziening

13 mei 2016

Onlangs berichtte ik al eerder dat Minister Asscher enkele aanpassingen van de Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft gepresenteerd. Een van de aangekondigde aanpassingen betreft de regel dat een werknemer geen aanspraak kan maken op een transitievergoeding als in een cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen.

Meer

Gelijkwaardige voorziening, Transitievergoeding, Wwz

Thema's: CAO , Ontslag

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Asscher past de WWZ aan

22 april 2016

Minister Asscher heeft, na aanhoudende druk, enkele aanpassingen van de Wet werk en zekerheid (WWZ) gepresenteerd.

Meer

Ketenregeling, Transitievergoeding, Wwz

Blog thema: Ontslag

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Aanbieden van arbeidsovereenkomsten bij faillissement: “U bent gewaarschuwd !”

19 april 2016

Bij een doorstart biedt de doorstartende ondernemer aan ex-werknemers van een gefailleerde onderneming in voorkomende gevallen een arbeidsovereenkomst aan. Hieraan kunnen grote financiële risico’s kleven zodra de doorstart na enige tijd minder succesvol is als verwacht.

Meer

Arbeidsovereenkomst, Doorstart ondernemer, Transitievergoeding, Wet werk en zekerheid, Wwz

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Onrechtvaardiger, complexer en duurder: is de WWZ mislukt?

10 maart 2016

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is ‘een grauwsluier over de arbeidsmarkt’ en ‘een mislukking’, aldus MKB-voorzitter Van Straalen in een artikel in de NRC vorige week. De WWZ is nu acht maanden van kracht: zijn de kritische voorspellingen van arbeidsrechtdeskundigen uitgekomen?

Meer

Ontslagwet, Wet werk en zekerheid, Wwz

Blog thema: Ontslag

Sonja van Maanen
Sonja van Maanen AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Laat ik mijn werknemer doorwerken na AOW?

4 november 2015

Oudere werknemers hebben vaak ruime kennis en ervaring en kunnen daarmee zeer waardevol zijn voor het bedrijf.Vaak bestaat echter de angst dat deze werknemers sneller uitvallen door ziekte en werkgevers verplicht zijn lange tijd het loon door te betalen. Werkgevers kiezen daarom het zekere voor het onzekere door een automatisch einde bij de pensioengerechtigde leeftijd. In deze blog zet ik enkele (nieuwe) wettelijke maatregelen uiteen die het voor jou aantrekkelijker maken om AOW’ers in dienst te houden of te nemen.

Meer

Aow, Pensioen, Wet doorwerken na aow, Wwz

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Pensioen

Sonja van Maanen
Sonja van Maanen AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Niet alleen belangrijk voor de bedrijfsarts

26 oktober 2015

Onlangs mocht ik een cursus geven aan een groep bedrijfsartsen. Daarbij kwamen onderwerpen aan bod die niet alleen van belang zijn voor de bedrijfsarts, maar ook voor de werkgever. De presentatie stel ik daarom ook graag aan jou als ondernemer ter beschikking.

Meer

Aansprakelijkheid, Arbeidsongeschiktheid, Bedrijfsarts, Wwz, Ziekte

Thema's: Conflictoplossing , Ziekte , Ontslag

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Oh no, een cao

7 oktober 2015

Moet een cao als lust of last worden beschouwd? Een veel gehoord argument bij ondernemers om geen cao af te (willen) sluiten is het buiten de deur kunnen houden van vakbonden. Een cao biedt echter ook voordelen, met name de mogelijkheid om van de (nieuwe) wettelijke hoofdregels af te wijken. Hierbij een overzicht van de belangrijkste mogelijkheden om bij cao van de wettelijke hoofdregels af te wijken.

Meer

Afspiegelingsbeginsel, Cao, Ketenregeling, Wwz

Blog thema: CAO

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

WWZ: gevolgen voor werkgevers

26 maart 2015

De Wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigt het arbeidsrecht op een aantal terreinen. Deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen voor werkgevers. De WWZ versterkt ten eerste namelijk de rechtspositie van flexwerkers. Daarnaast gaat onder meer het ontslagrecht behoorlijk op de schop. Het gaat te ver om alle wijzigingen tot in detail te behandelen. In deze bijdrage worden de belangrijkste veranderingen van de WWZ voor jou kort op een rijtje gezet.

Meer

Beëindigingsovereenkomst, Ketenregeling, Transitievergoeding, Wet werk en zekerheid, Wwz

Thema's: CAO , Ontslag

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Van aanstelling tot arbeidsovereenkomst - De belangrijkste gevolgen van de normalisering van de ambtelijke rechtspositie

4 februari 2014

Er is al vaak gesproken over de afschaffing van de ambtenarenstatus. Deze normalisatie van de ambtelijke rechtspositie is vandaag in ieder geval een belangrijke stap dichterbij gekomen. Vandaag heeft de Tweede Kamer namelijk ingestemd met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: ‘Wnra’). Er gemakshalve vanuit gaande dat ook de Eerste Kamer binnen afzienbare tijd zal instemmen met dit wetsvoorstel, wordt in deze bijdrage ingegaan op de belangrijkste gevolgen van de Wnra voor jou als overheidswerkgever.

Meer

Ambtenarenstatus, Uwv, Wet normalisereing rechtspositie ambtenaren, Wet werk en zekerheid, Wnra, Wwz

Blog thema: Ontslag

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman