Alle artikelen Ondernemerszaken

Blog thema: Contracten & Algemene Voorwaarden

De macht van de minderheidsaandeelhouder (deel 2)

18 januari 2019

Kun je als minderheidsaandeelhouder een besluit van de algemene vergadering tegenhouden? 'De meeste stemmen gelden', gaat niet altijd op. Als minderheidsaandeelhouder moet je wel tijdig in actie komen om je rechten veilig te stellen. Hier volgt een stappenplan.

Meer

Aandeelhouder, Aandeelhoudersovereenkomst, Aandeelhoudersvergadering, Algemene vergadering, Besluit, Besluitvorming, Conflict, Minderheidsaandeelhouder, Uitkoop

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Geschillen & arbitrage , Procederen , Aandeelhoudersovereenkomst , Rechtspersonen , Conflictoplossing , Goed bestuur en governance , Samenwerking en rechtspersoon

De taalkundige uitleg van een contract afdwingen

12 juli 2018

Het sluiten van contracten is onlosmakelijk verbonden met ondernemen. Als er een geschil over een contract ontstaat, geven contractspartijen vaak ieder een andere uitleg aan een bepaling in het contract. Dergelijke discussies kunnen soms worden voorkomen

Meer

Contracten, Geschil

Thema's: Contracten , Contracten & Algemene Voorwaarden , Contracten

Profiteer van de zon met kruislingse verrekening!

2 juli 2018

In deze tijden van economische voorspoed en historisch weinig faillissementen is het moeilijk voor te stellen dat de volgende recessie zich vroeg of laat aan zal dienen. Maar juist nu de zon volop schijnt, is het verstandig om jouw dak te repareren. Een verrekeningsbepaling kan zo’n reparatie zijn. Als jouw onderneming bestaat uit meerdere vennootschappen kun je er bij een faillissement profijt van hebben als je nu met jouw relaties afspreekt dat vorderingen en schulden over en weer kunnen worden verrekend.

Meer

Faillissement, Verrekening

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Faillissementen & Surseances van betaling , Financiering & zekerheid

(Burger)coöperatie voor energie en breedband overgewaardeerd

9 december 2016

Ik ben voor diverse stakeholders bij een aantal lokale burgerinitiatieven in energie, glasvezel en zorg betrokken (geweest). Mij viel op dat de keuze voor een (burger)coöperatie als rechts- en organisatievorm vrijwel automatisch word gemaakt. Ten onrechte.

Meer

Breedband, Burgerinitiatief, Circulaire economie, Coöperatie, Duurzame energie, Gemeente, Glasvezel, Grondstoffenakkoord, Onderneming en organisatie, Organisatie en rechtsvorm, Overheid, Solar, Windenergie, Zonne-energie

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Samenwerking en rechtspersoon

Pensioen in eigen beheer: deadline voor DGA’s verlengd tot 1 april 2017 (deel III)

16 november 2016

Dat de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 in werking treedt is vrijwel zeker. Vanaf die datum mag de DGA geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. De DGA moet aan formaliteiten voldoen en gelukkig krijgt hij daarvoor drie maanden langer de tijd. Wat zijn die formaliteiten en wat is de sanctie als die niet zijn vervuld?

Meer

Aandeelhoudersbesluit, Dga, Ondernemer, Pensioenbrief, Pensioen in eigen beheer

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Goed bestuur en governance

Uber-chauffeur: zelfstandige of niet?

4 november 2016

De Britse rechter oordeelde vorige week dat Uber de wet overtreedt door chauffeurs als zelfstandige ondernemers te zien. Het Financieele Dagblad (FD) heeft hier vanmorgen aandacht aan besteed en mij daarvoor geraadpleegd.

Meer

Arbeidsovereenkomst, Chauffeurs, Gezagsrelatie, Overeenkomst van opdracht, Schijnzelfstandigheid, Uber

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , ZZP/DBA , Arbeidsvoorwaarden , Ontslag

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Wanted: Relatieplanet voor mede-ondernemers

21 september 2016

Ik heb een briljante uitvinder, Theo , als klant. Maar in administratie bijhouden, afspraken schriftelijk vastleggen en omgang met werknemers is hij een ramp. Dat zijn overigens ook zijn eigen woorden. En verder is hij enorm principieel. Gevolg: vaak conflicten en een rem op de groei van zijn bedrijf. Vorig jaar scheerde zijn bedrijf langs de rand van de afgrond door zo'n conflict: hij had geen beperking van aansprakelijkheid opgenomen bij de uitvoering van een belangrijke opdracht en de grote Amerikaanse klant procedeerde hem daarna bijna letterlijk kapot. Gelukkig hebben we een schikking uit het vuur kunnen slepen. Zijn accountant en ik hebben hem vervolgens ervan weten te overtuigen dat het contracteerproces voorlopig door ons afgehandeld wordt, bij gebrek aan beter binnen het bedrijf. En we hebben hem op het hart gedrukt eindelijk iemand náást zich te dulden; zijn bedrijf, zijn belangen en de belangen van zijn werknemers en klanten werden te groot om het allemaal alleen te doen.

Meer

Aandeelhouder, Aandeelhoudersovereenkomst, Aandelen

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Samenwerking en rechtspersoon

ZZP-contracten voorleggen: goed idee of kansloos?

8 september 2016

Sinds 1 mei 2016 kun je als zzp'er en opdrachtgever jouw contract voorleggen aan de Belastingdienst. Wordt het contract goedgekeurd, dan wordt de zzp'er niet beschouwd als werknemer en hoef je als opdrachtnemer geen loonheffingen af te dragen. Het doel is dat je beiden vooraf weet waar je aan toe bent.

Meer

Belastingdienst, Beoordeling arbeidsrelaties, Contracten, Freelancer, Var, Zzp

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , ZZP/DBA

Sonja van Maanen
Sonja van Maanen AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Overnamekrediet van miljoenen op de "blauwe ogen"

9 augustus 2016

Onlangs heb ik een klant begeleid bij de aankoop van een concurrerend bedrijf. Het betrof een deal van tientallen miljoenen. Een deel van de koopsom leende hij bij de bank. Tot mijn verbazing kreeg hij de best mogelijke deal: lage rente, nauwelijks zekerheden en nauwelijks onderbouwing nodig. Hoe kreeg hij dat voor elkaar?

Meer

Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsovername & fusie, Familiebedrijf, Familiebedrijven, Financiering & zekerheid, Onderneming, Onderneming en rechtspersoon, Rechtspersonen, Rechtspersoon

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Overdracht van onderneming , Financiering & zekerheid

Arbeidsrecht; voor de adviseur van de werkgever

6 juni 2016

Vorige week donderdag 2 juni organiseerde ons kantoor een seminar, speciaal voor adviseurs van de ondernemer. In onze workshop zijn de meest belangrijke arbeidsrechtelijke procedures besproken zoals de gewijzigde ontbindings-procedure en de UWV-procedure. Daarnaast zijn een aantal privacy aspecten aan bod gekomen waar iedere werkgever (tegen wil en dank) mee te maken krijgt.

Meer

Concurrentiebeding, Disfunctioneren, Onrechtmatig verkregen bewijs, Ontslag, Privacy, Wwz

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Goed bestuur en governance , Overdracht van onderneming , Ziekte , Ontslag , Privacy , Medezeggenschap

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Beslag en andere incassoperikelen

6 juni 2016

Hoe krijg ik mijn geld? Een simpele vraag die niet zo eenvoudig te beantwoorden is. Tijdens mijn workshop van het seminar ‘Tussen start en finish. Tips voor jou als adviseur van de ondernemer’ op donderdag 2 juni 2016, heb ik antwoord proberen te geven op deze vraag. Hét antwoord bestaat echter niet; dit is namelijk afhankelijk van de feitelijke situatie. De workshop was vooral gericht op vorderingen waaraan geen zekerheid is verbonden. Wat zijn de opties om zo’n vordering te incasseren? De aandachtspunten komen in dit blog aan bod.

Meer

Beslag, Curator, Faillissement, Incasso, Verrekening

Thema's: Incasso & beslaglegging , Contracten & Algemene Voorwaarden , Faillissementen & Surseances van betaling

Het concurrentiebeding in tijdelijke contracten

27 mei 2016

Sinds de invoering van de WWZ is een concurrentiebeding in principe niet meer toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Op deze regel bestaat één uitzondering: kan de werkgever aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen? Dan mag er wel een concurrentiebeding in het contract staan, mits de motivering daarvoor in het contract is opgenomen. Zonder deugdelijke schriftelijke motivering is het beding niet geldig.

Meer

Bepaalde tijd, Zwaarwegende belangen

Thema's: Non-concurrentiebeding , Ontslag , Contracten & Algemene Voorwaarden

Sonja van Maanen
Sonja van Maanen AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Payroll-bedrijf, detacheringsbureau en allocatiefunctie. Eindelijk duidelijkheid?

2 mei 2016

In de literatuur en rechtspraak bestaat al geruime tijd verdeeldheid over de vraag of en in welke zin een 'allocatiefunctie' vereist is bij het begrip uitzendovereenkomst in art. 7:690 BW. Het antwoord op deze vraag is van belang voor de genoemde bedrijven omdat zij mogelijk zijn aan te merken als uitzendbureaus met alle gevolgen van dien, zoals toepasselijkheid van de uitzend cao (ABU) en het verplicht gestelde bedrijfstak pensioenfonds voor uitzendkrachten (StiPP). Een tweetal zogenoemde advocaten-generaal bij de Hoge Raad hebben recent een richtinggevende conclusie geschreven.

Meer

Allocatiefunctie, Payroll, Uitzendbureau

Thema's: Beloning en bonussen , Pensioen , Ontslag , CAO , Contracten & Algemene Voorwaarden

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Verzekerd en alles geregeld…of toch niet?

25 april 2016

Overlijdensrisicoverzekeringen (ovr) treft men aan in een aantal verschillende verschijningsvormen: als onderdeel van de hypotheek (‘de bank vroeg er om’), als deel uitmakende van de levensverzekering (een deel spaar- en een deel risicopremie), opgenomen in de reisverzekering, autoverzekering (ongevallen inzittenden verzekering), de compagnonsverzekering of de aan de persoonlijke lening gekoppelde verzekering en ga zo maar door. Anders dan sommige andere financiële producten lijkt de ovr een duidelijke verzekering. Een beetje overlijden zoals ‘een beetje arbeidsongeschikt’ bestaat niet, dus als de verzekerde persoon (het ‘verzekerd lijf’) overlijdt komt de polis tot uitkering ten behoeve van de begunstigde. Net als bij alle andere verzekeringen is het natuurlijk wel een voorwaarde dat het aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld en dat er geen ‘eigen schuld’ aanwezig is geweest bij de begunstigde. U kunt zich er wellicht wat bij voorstellen. In deze blog enkele punten van aandacht waar u wellicht niet aan zou denken bij het afsluiten van de ovr.

Meer

Begunstiging, Levensverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, Polis, Samenlevingsovereenkomst, Testament

Thema's: Erfrecht , Gemeenschap van goederen , Huwelijkse voorwaarden , Samenwonen , Contracten & Algemene Voorwaarden

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

Wereldveroveraars in de startblokken

20 april 2016

In september 2015 werden tien internationale Digital Health startups geselecteerd voor deelname aan Rockstart, ‘the Global Startup Machine’. In 150 dagen stoomde dit bijzondere programma de uitgekozen startups klaar voor verdere groei. Als vertegenwoordiger van Hekkelman, legal partner van de deelnemende beginnende bedrijven, bezocht ik de Demo Day op 10 maart in Cultuurspinnerij Vasim in Nijmegen. Het was het absolute hoogtepunt en daarmee een waardige afsluiting van het programma.

Meer

Aandelen, Contracten

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Startups

Het gevolg van fouten door de arbodienst

8 april 2016

Eventuele fouten gemaakt door de arbodienst/bedrijfsarts kunnen je als werkgever duur komen te staan. Indien het UWV van oordeel is dat je (daardoor) niet aan de re-integratieverplichting hebt voldaan, krijg je immers een loonsanctie opgelegd en dien je in beginsel ook het gehele derde ziektejaar het loon van jouw zieke medewerker door te betalen. De vraag is dan of je de schade die je lijdt kunt verhalen op de bedrijfsarts.

Meer

Aansprakelijkheid, Arbodienst, Bedrijfsarts, Exoneratie, Loonsanctie, Poortwachter, Ziekte

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Conflictoplossing , Ziekte , Ontslag

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Afschaffing VAR-verklaring definitief: alleen nog échte zzp’ers?

4 februari 2016

De Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) maakt per 1 mei 2016 ruimte voor een nieuw systeem. De Eerste Kamer heeft op 2 februari 2016 namelijk ingestemd met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Voortaan kun je als opdrachtgever en opdrachtnemer gebruik maken van speciale modelcontracten om jouw arbeidsrelatie vorm te geven en vooraf duidelijkheid te verkrijgen. De nieuwe wet moet schijnzelfstandigheid voorkomen. Ik vraag me af of dat doel wordt bereikt.

Meer

Dba, Var, Verklaring arbeidsrelaties, Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Blog thema: Contracten & Algemene Voorwaarden

Sonja van Maanen
Sonja van Maanen AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

FAQ over aandeelhoudersovereenkomsten

21 december 2015

Het einde van het jaar nadert. Tijd voor de lijstjes en statistieken. Hieronder volgt de top 10 van meest gestelde vragen in 2015 over aandeelhoudersovereenkomsten en antwoorden daarop.

Meer

Aandelen, Conflicten, Contracten, Samenwerken, Start-up, Waardering

Thema's: Conflictoplossing , Non-concurrentiebeding , Contracten & Algemene Voorwaarden

ZZP’er of werknemer?

11 december 2015

Een opdrachtnemer inschakelen zonder het risico dat hij achteraf als een werknemer wordt gezien? Regelmatig krijg ik de vraag van ondernemers hoe dit het beste kan worden vormgegeven. Ondernemers willen voorkomen dat zij verplicht worden tot het betalen van loon bij ziekte, sociale lasten en een transitievergoeding als de vermeende opdrachtnemer ontslagbescherming blijkt te genieten. Hierbij enkele tips èn een update over de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

Meer

Contracten, Freelancer, Opdrachtnemer, Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, Zzp

Blog thema: Contracten & Algemene Voorwaarden

Sonja van Maanen
Sonja van Maanen AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Aandelen, een feest en het mooiste vak

25 november 2015

Onlangs kreeg ik een uitnodiging voor een bedrijfsfeest van een klant. Ik twijfelde toch een beetje of ik niet per ongeluk in de mailmerge terecht was gekomen; de laatste juridische problemen waren al van maanden geleden. Om een eventueel gênant moment op het feest voor te zijn, besloot ik voorzichtig te informeren of het echt de bedoeling was mij uit te nodigen. Meteen kreeg ik de allerhartelijkste reactie dat dat zeker wel de bedoeling was. Sterker nog, ik mocht niet ontbreken.

Meer

Aandelen, Conflictoplossing, Contracten

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Conflictoplossing