Alle artikelen Ondernemerszaken

Blog thema: Financiering & zekerheid

Profiteer van de zon met kruislingse verrekening!

2 juli 2018

In deze tijden van economische voorspoed en historisch weinig faillissementen is het moeilijk voor te stellen dat de volgende recessie zich vroeg of laat aan zal dienen. Maar juist nu de zon volop schijnt, is het verstandig om jouw dak te repareren. Een verrekeningsbepaling kan zo’n reparatie zijn. Als jouw onderneming bestaat uit meerdere vennootschappen kun je er bij een faillissement profijt van hebben als je nu met jouw relaties afspreekt dat vorderingen en schulden over en weer kunnen worden verrekend.

Meer

Faillissement, Verrekening

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Faillissementen & Surseances van betaling , Financiering & zekerheid

Ondernemers let op: wetswijziging omtrent betaaltermijnen op komst!

30 mei 2017

Op 1 juli 2017 treedt de “Wet tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen” in werking. De wet voegt aan artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek (BW) een lid toe dat grote ondernemingen verbiedt in overeenkomsten met zelfstandige ondernemers en MKB-bedrijven een betaaltermijn van meer dan 60 dagen overeen te komen.

Meer

Grote onderneming, Wetswijziging, Wettelijke betaaltermijn, Wettelijke handelsrente

Blog thema: Financiering & zekerheid

Auke Klomp
Auke Klomp Advocaat

Kansen voor circulaire ondernemers

20 januari 2017

In deze "Week van de Circulaire Economie" blijkt dat de term "circulaire economie" slechts bekend is bij een kleine 38 procent van de ondernemers. Dit, terwijl volgens TNO het opnieuw gebruiken van producten en grondstoffen bedrijven 7,3 miljard euro per jaar kan opleveren. De circulaire economie biedt dus meer kansen voor ondernemers dan alleen maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer

Circulaire economie, Faillissement, Financiering, Lease, Leasemaatschappij

Blog thema: Financiering & zekerheid

Ondernemer kruipt door het oog van de naald bij bedrijfsovername!

13 januari 2017

Huwelijkse voorwaarden blijven een bron van ellende. Zie mijn eerdere blog hierover van 7 juni 2016. Onlangs is een ondernemer door het oog van de naald gekropen omdat zijn adviseur nog op tijd mijn advies vroeg over hoe om te gaan met de huwelijkse voorwaarden nadat die ondernemer een groot bedrijf had overgenomen met geleend geld. Wat was de casus, welke problemen konden gaan spelen en wat was mijn advies?

Meer

Bedrijfsopvolging, Bedrijfsovername

Thema's: Huwelijkse voorwaarden , Overdracht van onderneming , Gemeenschap van goederen , Risicomanagement , Financiering & zekerheid

Overnamekrediet van miljoenen op de "blauwe ogen"

9 augustus 2016

Onlangs heb ik een klant begeleid bij de aankoop van een concurrerend bedrijf. Het betrof een deal van tientallen miljoenen. Een deel van de koopsom leende hij bij de bank. Tot mijn verbazing kreeg hij de best mogelijke deal: lage rente, nauwelijks zekerheden en nauwelijks onderbouwing nodig. Hoe kreeg hij dat voor elkaar?

Meer

Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsovername & fusie, Familiebedrijf, Familiebedrijven, Financiering & zekerheid, Onderneming, Onderneming en rechtspersoon, Rechtspersonen, Rechtspersoon

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Overdracht van onderneming , Financiering & zekerheid

Borg als vriendendienst “Een goed idee?”

30 mei 2016

Als een financiering wordt verstrekt, verlangt de kredietverstrekker in het algemeen zekerheid voor de terugbetaling van het verleende krediet. De financier vraagt regelmatig een borgtocht als extra zekerheid. De schuldenaar vraagt dan aan een vriend of familielid om borg te staan ten behoeve van de financier. Bij een dergelijke verzoek moet de toekomstige borg zich altijd afvragen of het wel een goed idee is om hieraan mee te werken.

Meer

Bank, Borg, Contracten

Blog thema: Financiering & zekerheid

Ontwikkeling van windparken; integrale juridische ondersteuning op alle rechtsgebieden

5 november 2015

Het ontwikkelen en realiseren van windparken heeft veel voeten in de aarde. Zo moeten de juiste publiekrechtelijke toestemmingen verkregen worden (omgevingsvergunning(en), bestemmingsplan), de juridische structuur voor iedere fase van ontwikkeling worden opgetuigd, subsidies worden aangevraagd en behouden, contracten worden gesloten voor koop en aanneming van de turbines en een financier voor het vreemd vermogen worden gevonden. Last but not least, moet er met eventueel verzet van omwonenden worden omgegaan. Eventuele (beroeps)procedures moeten effectief en efficiënt tot een goede einde worden gebracht.

Meer

Contracten, Duurzame energie, Vergunning, Windenergie, Windpark

Thema's: Samenwerking en rechtspersoon , Contracten & Algemene Voorwaarden , Financiering & zekerheid

De zorginstelling en de bank - een juridische kijk op de veranderende omstandigheden

11 juli 2011

Dit artikel behandelt de kredietovereenkomst tussen zorginstelling en bank. Zowel de verkrijging, beëindiging als wijziging van financieringsvoorwaarden komen aan bod.

Meer

Bank, Financieringsvoorwaarden, Kredietovereenkomst, Zorginstelling

Blog thema: Financiering & zekerheid