Alle artikelen Ondernemerszaken

Blog thema: Goed bestuur en governance

De macht van de minderheidsaandeelhouder (deel 2)

18 januari 2019

Kun je als minderheidsaandeelhouder een besluit van de algemene vergadering tegenhouden? 'De meeste stemmen gelden', gaat niet altijd op. Als minderheidsaandeelhouder moet je wel tijdig in actie komen om je rechten veilig te stellen. Hier volgt een stappenplan.

Meer

Aandeelhouder, Aandeelhoudersovereenkomst, Aandeelhoudersvergadering, Algemene vergadering, Besluit, Besluitvorming, Conflict, Minderheidsaandeelhouder, Uitkoop

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Geschillen & arbitrage , Procederen , Aandeelhoudersovereenkomst , Rechtspersonen , Conflictoplossing , Goed bestuur en governance , Samenwerking en rechtspersoon

Brandveiligheid dance event niet op orde: bestuurder draait op voor de schade

20 oktober 2017

Met het Amsterdam Dance Event voor de deur, moest ik denken aan een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarin werd een dance evenement afgelast omdat de brandveiligheid van de locatie niet op orde was. De stichting die voor de brandveiligheid verantwoordelijk was ging failliet, waarna de bestuursvoorzitter van de stichting in privé opdraaide voor de schade van ruim € 170.000.

Meer

Bestuurdersaansprakelijkheid, Brandveiligheid, Evenement, Evenementenvergunning, Garantie, Gebruiksvergunning, Onbehoorlijk bestuur, Stichting, Vennootschap

Thema's: Goed bestuur en governance , Risicomanagement , Schade en aansprakelijkheid , Sport

De Hoge Raad: berekening van schade door een leeggehaalde vennootschap

16 juni 2017

Je hebt geld te vorderen van een gefailleerde vennootschap en vermoedt dat de boel voortijdig door de eigenaren is leeggehaald: activa zijn overgeheveld naar een andere partij zonder dat daarvoor een reële koopprijs aan de vennootschap is betaald. De vennootschap is met de schulden achtergebleven en gefailleerd. Kun je als gedupeerde schuldeiser jouw vordering elders verhalen, nu uit het faillissement geen uitkering valt te verwachten?

Meer

Aansprakelijkheid, Causaal verband, Doorstart, Faillissement, Faillissementsfraude, Oninbare vordering, Schadeberekening, Verkoop activa

Thema's: Schade en aansprakelijkheid , Herstructurering , Goed bestuur en governance , Rechtspersonen

Pensioen in eigen beheer: deadline voor DGA’s verlengd tot 1 april 2017 (deel III)

16 november 2016

Dat de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 in werking treedt is vrijwel zeker. Vanaf die datum mag de DGA geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. De DGA moet aan formaliteiten voldoen en gelukkig krijgt hij daarvoor drie maanden langer de tijd. Wat zijn die formaliteiten en wat is de sanctie als die niet zijn vervuld?

Meer

Aandeelhoudersbesluit, Dga, Ondernemer, Pensioenbrief, Pensioen in eigen beheer

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Goed bestuur en governance

Arbeidsrecht; voor de adviseur van de werkgever

6 juni 2016

Vorige week donderdag 2 juni organiseerde ons kantoor een seminar, speciaal voor adviseurs van de ondernemer. In onze workshop zijn de meest belangrijke arbeidsrechtelijke procedures besproken zoals de gewijzigde ontbindings-procedure en de UWV-procedure. Daarnaast zijn een aantal privacy aspecten aan bod gekomen waar iedere werkgever (tegen wil en dank) mee te maken krijgt.

Meer

Concurrentiebeding, Disfunctioneren, Onrechtmatig verkregen bewijs, Ontslag, Privacy, Wwz

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Goed bestuur en governance , Overdracht van onderneming , Ziekte , Ontslag , Privacy , Medezeggenschap

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Huis voor Klokkenluiders

13 mei 2016

Onlangs heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Huis voor Klokkenluiders. Deze wet treedt (waarschijnlijk) op 1 juli 2016 in werking en heeft tot doel de mogelijkheden tot het melden van een vermoeden van een misstand door werknemers te verbeteren en de melder beter te beschermen tegen benadeling.

Meer

Adviespunt, Klokkenluiders, Meldregeling, Misstand, Privacy

Thema's: Goed bestuur en governance , Privacy , Ontslag , Medezeggenschap

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Krenten uit de faillissementspap? Kijk uit voor bestuurdersaansprakelijkheid!

5 februari 2016

Bij een doorstart in een faillissement zijn vaak de bestuurders en aandeelhouders betrokken. Zij kennen de waarde van de onderneming als geen ander en kunnen al voor het faillissement de nodige voorbereidingen treffen. Maar het treffen van voorbereidingen kent ook een grens. Een bestuurder die er voor zorgt dat een doorstart door een marktpartij feitelijk onmogelijk wordt, loopt het risico om door de curator met succes aansprakelijk te worden gesteld.

Meer

Bestuurdersaansprakelijkheid, Curator, Doorstart, Faillissement, Goodwill, Immateriële activa

Thema's: Goed bestuur en governance , Reorganisatie , Herstructurering , Schade en aansprakelijkheid , Faillissementen & Surseances van betaling