Alle artikelen Ondernemerszaken

Blog thema: Privacy

AVG & AP (deel 4): controleren van werknemers, mag dat?

21 maart 2019

Werkgevers hebben veel mogelijkheden om allerlei gegevens over hun personeel te verzamelen, bijvoorbeeld via cameratoezicht, e-mail en internetgebruik, track and trace systemen en toegangspoortcontrole. Deze gegevens kunnen voor verschillende doelen worden gebruikt, waaronder het controleren van werknemers. Dit is niet verboden, mits de controle voldoet aan de voorwaarden uit de AVG en UAVG. Wanneer is het controleren van personeel toegestaan en met welke voorwaarden moet de werkgever rekening houden? En hoe zit het met heimelijke controle van werknemers?

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Ap, Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Cameratoezicht, Controle personeel, Controle werknemers, Ondernemingsraad, Privacy, Privacy op de werkvloer, Uavg, Werknemers

Thema's: Privacy , Privacy op de werkvloer , Privacy , Privacy compliance , Privacy en werk , Privacy binnen de afvalbranche , Privacy en overheid

AVG & AP (deel 1): agenda Autoriteit Persoonsgegevens voor 2019

8 februari 2019

In tegenstelling tot andere jaren heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de Dag van de Privacy niet haar agenda gepresenteerd, maar een 'Flitspeiling privacyrechten'. Eén van de onderwerpen in dit onderzoek was de vraag wat Nederlanders doen als hun privacyrechten zijn geschonden. Daarop antwoordt 59% van de ondervraagden dat ze een klacht in zouden dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar welke privacy-onderwerpen krijgen in 2019 extra aandacht van de AP?

Meer

Ap, Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Beveiliging persoonsgegevens, Boete avg, Datalekken, Gdpr, Handhaving ap, Klachten ap, Meldplicht datalekken, Toezicht ap

Thema's: Privacy , Privacy , Privacy compliance , Meldplicht datalekken , Privacy en werk , Privacy binnen de afvalbranche , Privacy en overheid , Cybersecurity

AVG & AP: 8 ontwikkelingen en actualiteiten

25 januari 2019

Op 28 januari 2019 is het alweer de 13e Europese dag van de Privacy. Een jaar geleden keken we vooruit naar de AVG, nu ligt 25 mei 2018 al ruim een half jaar achter ons. Vanaf die datum kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handhaven. Wat heeft de AP al gedaan? Zijn er al AVG boetes? Waar controleert de AP vooral op? Welke klachten liggen er op het bord van de AP en wat staat er op de handhavingskalender?

Meer

Ap, Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Beveiliging persoonsgegevens, Boete, Cameratoezicht, Controle werknemers, Foto, Gdpr, Handhaving autoriteit persoonsgegevens

Thema's: Privacy , Privacy , Privacy compliance , Privacy en werk , Privacy en overheid , Cybersecurity

Verwerkingsregister opstellen? Aanbevelingen Autoriteit Persoonsgegevens en praktische tips

14 december 2018

Van groot commercieel bedrijf tot MKB'er en van ziekenhuis tot zzp'er in de zorg: iedereen die op structurele basis persoonsgegevens verwerkt moet een verwerkingsregister hebben. Deze documentatieplicht is nieuw onder de AVG. Veel cliënten die wij hierin adviseren ervaren het als een administratieve last en tasten in het duister als het gaat om de precieze invulling en opzet van het register. Er is geen voorbeeld van een register gepubliceerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is nu echter met een aantal 'concrete aanbevelingen' voor verwerkingsregisters gekomen.

Meer

Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Documentatieplicht, Gdpr, Privacy, Verantwoordingsplicht, Verwerkingsregister

Thema's: Privacy , Privacy , Privacy compliance , Meldplicht datalekken , Privacy en werk , Privacy binnen de afvalbranche , Privacy en overheid

BSN in btw-nummers is in strijd met privacyregelgeving

13 juli 2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft haar onderzoek met betrekking tot het verwerken van het BSN in btw-nummers van ZZP'ers door de Belastingdienst gepubliceerd. In navolging van mijn blog over het BSN en de AVG leg ik in deze blog uit tot welke conclusie de AP is gekomen.

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Bsn, Gdpr, Kopie paspoort, Persoonsgegevens, Privacy, Uavg, Wet bescherming persoonsgegevens

Thema's: Privacy , Privacy , Privacy en overheid

Privacy bij afvalinzameling (deel 2): doel en doelbinding

1 september 2017

Zoals ik aangaf in deel 1 van deze blogserie over de verwerking van persoonsgegevens in de afvalinzameling zijn ook adresgegevens persoonsgegevens. De betekent dat via afvalpassen of chips in minicontainers die gekoppeld zijn aan adressen persoonsgegevens worden verwerkt en de privacyregelgeving van toepassing is.

Meer

Afvalpas, Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegevens, Doel, Doelbinding, Minicontainer, Persoonsgegevens, Privacy, Wet bescherming persoonsgegevens

Thema's: Privacy , Privacy binnen de afvalbranche

Tien dingen die u niet wilt, maar wel moet weten over de Privacy-verordening: Deel 1: Documentatieplicht

27 januari 2017

Organisaties krijgen tot 25 mei 2018 om de nieuwe regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te implementeren. Dat lijkt nog ver weg, maar om privacy compliant te zijn moet er wel wat gebeuren. Dit is deel 1 van onze blogreeks “Tien dingen die u niet wilt, maar wel moet weten over de komende Privacy-verordening”.

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegevens, Bewerker, Documentatieplicht, Doorgifte, Functionaris voor de gegevensbescherming, Privacy, Privacy officer, Privacy verordening

Thema's: Privacy , Privacy compliance , Privacy en werk , Privacy en overheid

Ondernemers en misdaad

8 augustus 2016

Vanaf maandag 5 september is het weer zo ver: alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland vieren de Week van de Rechtspraak. In het Paleis van Justitie in Arnhem zijn op dinsdagavond 6 september twee publieksacademies. Een daarvan gaat over 'Ondernemers en misdaad'. Die begint om 18.30 uur.

Meer

Misdaad, Ondernemers, Ondernemers en misdaad, Paleis van justitie in arnhem, Publieksacademie, Publieksacademies, Weekvanderechtspraak

Thema's: Ontslag , Privacy , Schade en aansprakelijkheid

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Beveiliging patiëntgegevens speerpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens

1 juli 2016

Zorgverleners hebben niet alleen een geheimhoudingsplicht, maar ook de wettelijke verplichting om patiëntgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige toegang. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dienen zorgverleners technische en organisatorische maatregelen te treffen om patiëntgegevens adequaat te beveiligen. De (meestal digitale) patiëntendossiers zullen onder meer zodanig moeten zijn ingericht dat uitsluitend de direct bij de behandeling betrokken artsen en hulpverleners toegang hebben tot de medische gegevens. Dat gaat vaak mis. De beveiliging van medische gegevens is daarom een speerpunt van het handhavingsbeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer

Autoriteit persoonsgegevens, Beveiliging persoonsgegevens, Medische gegevens, Patiëntgegevens

Thema's: Privacy , Cybersecurity

Arbeidsrecht; voor de adviseur van de werkgever

6 juni 2016

Vorige week donderdag 2 juni organiseerde ons kantoor een seminar, speciaal voor adviseurs van de ondernemer. In onze workshop zijn de meest belangrijke arbeidsrechtelijke procedures besproken zoals de gewijzigde ontbindings-procedure en de UWV-procedure. Daarnaast zijn een aantal privacy aspecten aan bod gekomen waar iedere werkgever (tegen wil en dank) mee te maken krijgt.

Meer

Concurrentiebeding, Disfunctioneren, Onrechtmatig verkregen bewijs, Ontslag, Privacy, Wwz

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Goed bestuur en governance , Overdracht van onderneming , Ziekte , Ontslag , Privacy , Medezeggenschap

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Gebruik BSN: wees voorzichtig

3 juni 2016

Veel organisaties gebruiken het BSN van klanten, relaties en werknemers. Mag dat? Nee, want het gebruik van iemands’ BSN is aan strikte regels gebonden. Een werkgever mag het Burger Service Nummer (BSN) van werknemers niet gebruiken voor de toegangscontrole in het kantoorpand. Op een bedrijventerrein mogen leveranciers niet worden gevraagd om hun BSN. Bij de inschrijving van een kandidaat bij een uitzendbureau mag ook niet standaard gevraagd worden om het BSN. Een kopie van een paspoort maken bij autohuur of voor een abonnement op de sportschool zonder dat het BSN wordt weggestreept, is ook in strijd met de wet. Wanneer en hoe mag een BSN dan wel gebruikt worden?

Meer

Bsn, Kopie paspoort, Persoonsgegevens, Privacy risico's, Wet bescherming persoonsgegevens

Blog thema: Privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens publiceert beleidsregels ‘De zieke werknemer’

27 mei 2016

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs beleidsregels over ‘De zieke werknemer’ gepubliceerd. Deze beleidsregels bevatten actuele informatie voor werknemers, werkgevers en andere partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken.

Meer

Ap, Privacy, Wet bescherming persoonsgegevens, Ziekte

Thema's: Privacy , Ziekte

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Huis voor Klokkenluiders

13 mei 2016

Onlangs heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Huis voor Klokkenluiders. Deze wet treedt (waarschijnlijk) op 1 juli 2016 in werking en heeft tot doel de mogelijkheden tot het melden van een vermoeden van een misstand door werknemers te verbeteren en de melder beter te beschermen tegen benadeling.

Meer

Adviespunt, Klokkenluiders, Meldregeling, Misstand, Privacy

Thema's: Goed bestuur en governance , Privacy , Ontslag , Medezeggenschap

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Het pijnlijke verschil tussen stopzetten en opschorten van loon

3 maart 2016

Weet jij het verschil tussen het stopzetten en het opschorten van de loonbetaling en wanneer je deze maatregelen mag gebruiken? We zien met enige regelmaat brieven voorbij komen waarbij de werkgever voor opschorting heeft gekozen, maar stopzetting heeft bedoeld en vice versa indien de werknemer zich niet aan re-integratieverplichtingen heeft gehouden. Indien gekozen wordt voor de verkeerde maatregel, kan dat echter dure consequenties hebben. Reden genoeg voor een toelichting.

Meer

Loon, Maatregelen, Opschorten, Re-integratieverplichtingen, Stopzetten, Ziekte

Thema's: Privacy , Ziekte , Ontslag

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman