Alle artikelen Ondernemerszaken

Blog thema: Rechtspersonen

De macht van de minderheidsaandeelhouder (deel 2)

18 januari 2019

Kun je als minderheidsaandeelhouder een besluit van de algemene vergadering tegenhouden? 'De meeste stemmen gelden', gaat niet altijd op. Als minderheidsaandeelhouder moet je wel tijdig in actie komen om je rechten veilig te stellen. Hier volgt een stappenplan.

Meer

Aandeelhouder, Aandeelhoudersovereenkomst, Aandeelhoudersvergadering, Algemene vergadering, Besluit, Besluitvorming, Conflict, Minderheidsaandeelhouder, Uitkoop

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Geschillen & arbitrage , Procederen , Aandeelhoudersovereenkomst , Rechtspersonen , Conflictoplossing , Goed bestuur en governance , Samenwerking en rechtspersoon

De Hoge Raad: berekening van schade door een leeggehaalde vennootschap

16 juni 2017

Je hebt geld te vorderen van een gefailleerde vennootschap en vermoedt dat de boel voortijdig door de eigenaren is leeggehaald: activa zijn overgeheveld naar een andere partij zonder dat daarvoor een reële koopprijs aan de vennootschap is betaald. De vennootschap is met de schulden achtergebleven en gefailleerd. Kun je als gedupeerde schuldeiser jouw vordering elders verhalen, nu uit het faillissement geen uitkering valt te verwachten?

Meer

Aansprakelijkheid, Causaal verband, Doorstart, Faillissement, Faillissementsfraude, Oninbare vordering, Schadeberekening, Verkoop activa

Thema's: Schade en aansprakelijkheid , Herstructurering , Goed bestuur en governance , Rechtspersonen

Belastingvrije uitkering

11 mei 2017

Wanneer komt het in ons land voor dat vermogen belastingvrij van A naar B over kan gaan? Dat zijn uitzonderingen. Toch is er een aantal gevallen waarin de wetgever de burger en zelfs de ondernemer tegemoet komt. In deze blog praat ik je bij over de belastingvrije kapitaalvermindering.

Meer

Agioreserveomzette, Belastingvrij, Belastingvrijeuitkering, Belastingvrijstelling, Flexbv, Goedkeuringbestuur, Kapitaal, Kapitaalvermindering, Minimumkapitaal, Nominalewaarde, Rekeningcourantschuld, Terugbetaling, Uitkeringstoetsen, Verkrijgingsprijs, Winstuitkering

Blog thema: Rechtspersonen

Hoe stop je graaiende stichtingsbestuurders?

6 september 2016

Malafide bestuurders lijken schering en inslag: Een bestuurder van een zorginstelling die € 1,5 miljoen verduistert. De oud-directeur van Stichting ALS die privéschulden aflost met geld van de stichting. De oprichters van Stichting Loterijverlies.nl die zichzelf lijken te verrijken door het bestuur geld weg te laten sluizen. Ook bij verenigingen en kerkgenootschappen komt dit geregeld voor. Hoe kan dit misbruik worden voorkomen? Wie kan ingrijpen en hoe worden deze malafide bestuurders gestopt?

Meer

Bestuurder, Bestuurdersaansprakelijkheid, Ontslag bestuurders, Oplichting, Sport, Stichting, Wanbeheer

Thema's: Rechtspersonen , Procederen , Aansprakelijkheid & schade