Alle artikelen Ondernemerszaken

Blog thema: Samenwerking en rechtspersoon

De macht van de minderheidsaandeelhouder (deel 2)

18 januari 2019

Kun je als minderheidsaandeelhouder een besluit van de algemene vergadering tegenhouden? 'De meeste stemmen gelden', gaat niet altijd op. Als minderheidsaandeelhouder moet je wel tijdig in actie komen om je rechten veilig te stellen. Hier volgt een stappenplan.

Meer

Aandeelhouder, Aandeelhoudersovereenkomst, Aandeelhoudersvergadering, Algemene vergadering, Besluit, Besluitvorming, Conflict, Minderheidsaandeelhouder, Uitkoop

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Geschillen & arbitrage , Procederen , Aandeelhoudersovereenkomst , Rechtspersonen , Conflictoplossing , Goed bestuur en governance , Samenwerking en rechtspersoon

(Burger)coöperatie voor energie en breedband overgewaardeerd

9 december 2016

Ik ben voor diverse stakeholders bij een aantal lokale burgerinitiatieven in energie, glasvezel en zorg betrokken (geweest). Mij viel op dat de keuze voor een (burger)coöperatie als rechts- en organisatievorm vrijwel automatisch word gemaakt. Ten onrechte.

Meer

Breedband, Burgerinitiatief, Circulaire economie, Coöperatie, Duurzame energie, Gemeente, Glasvezel, Grondstoffenakkoord, Onderneming en organisatie, Organisatie en rechtsvorm, Overheid, Solar, Windenergie, Zonne-energie

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Samenwerking en rechtspersoon

Wanted: Relatieplanet voor mede-ondernemers

21 september 2016

Ik heb een briljante uitvinder, Theo , als klant. Maar in administratie bijhouden, afspraken schriftelijk vastleggen en omgang met werknemers is hij een ramp. Dat zijn overigens ook zijn eigen woorden. En verder is hij enorm principieel. Gevolg: vaak conflicten en een rem op de groei van zijn bedrijf. Vorig jaar scheerde zijn bedrijf langs de rand van de afgrond door zo'n conflict: hij had geen beperking van aansprakelijkheid opgenomen bij de uitvoering van een belangrijke opdracht en de grote Amerikaanse klant procedeerde hem daarna bijna letterlijk kapot. Gelukkig hebben we een schikking uit het vuur kunnen slepen. Zijn accountant en ik hebben hem vervolgens ervan weten te overtuigen dat het contracteerproces voorlopig door ons afgehandeld wordt, bij gebrek aan beter binnen het bedrijf. En we hebben hem op het hart gedrukt eindelijk iemand náást zich te dulden; zijn bedrijf, zijn belangen en de belangen van zijn werknemers en klanten werden te groot om het allemaal alleen te doen.

Meer

Aandeelhouder, Aandeelhoudersovereenkomst, Aandelen

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Samenwerking en rechtspersoon

Aandeelhoudersovereenkomst: begin met het einde voor ogen

7 juni 2016

Een zakelijke samenwerking is vergelijkbaar met een huwelijk. Het is van belang om voor aanvang van de samenwerking al te anticiperen op de diverse scenario’s die zich tijdens de rit kunnen voordoen, met name afspraken over het einde van de samenwerking. Vorige week donderdag 2 juni organiseerde ons kantoor een seminar, speciaal voor adviseurs van de ondernemer. Dit blog is geschreven naar aanleiding van een gelijknamige workshop van het seminar ‘Tussen start en finish. Tips voor jou als (adviseur van de) ondernemer’. In dit blog komen een aantal aandachtspunten voor een aandeelhoudersovereenkomst aan bod.

Meer

Aandeelhouder, Aandeelhoudersovereenkomsten, Minderheidsaandeelhouder

Blog thema: Samenwerking en rechtspersoon

De macht van de minderheidsaandeelhouder

20 mei 2016

Een minderheidsaandeelhouder delft numeriek altijd het onderspit in stemmingen in de algemene vergadering van aandeelhouders. Maar heeft hij dan geen enkele macht? Zeker wel. Er gelden méér regels dan dat de meerderheid beslist. De minderheidsaandeelhouder moet echter wel in actie komen om die besluiten onderuit te krijgen, tot die tijd blijven ze geldig. Hieronder een praktijkvoorbeeld van het optimaal benutten van de macht van een minderheidsaandeelhouder.

Meer

Blog thema: Samenwerking en rechtspersoon

"Binden en boeien" werkt: € 1,5 miljoen voor 3 maanden werken! Voordelen werknemersparticipatie

28 januari 2016

Onlangs rondde ik een verkoop van een bedrijf af waarin de eerste werknemer, een heftruckchauffeur, bij start bedrijf niet in cash betaald kon worden. In ruil voor 3 maanden salaris kreeg hij destijds een plukje aandelen. Dat pakket leverde hem bij verkoop bijna 10 jaar later € 1,5 miljoen op. Duidelijk was dat de aandelen hem gebonden en geboeid hadden, hét doel van de werknemersparticipatie. Wat is werknemersparticipatie en is het iets voor u(w bedrijf)?

Meer

Blog thema: Samenwerking en rechtspersoon

Partnership afspraken = verwachtingsmanagement (deel II)

10 december 2015

In mijn vorige blog besprak ik deel I van de checklist met tien vragen voor de start van een partnership. Die eerste vijf vragen zagen op de wijze waarop je als partners in een bedrijf wit samenwerken. Ondernemen is vooruitzien. Daarom in dit tweede deel vijf vragen over de situatie dat een conflict in de samenwerking ontstaat of een partner de samenwerking wil beëindigen.

Meer

Blog thema: Samenwerking en rechtspersoon

Partnership afspraken = verwachtingsmanagement (deel I)

8 december 2015

Een samenwerking tussen twee of meer partners van een bedrijf begint vaak met een veelbelovend idee en enthousiasme. De partners hebben hetzelfde doel en vertrouwen in elkaar. Althans, zo lijkt het. Helaas zien wij in de praktijk veelbelovende projecten stranden omdat de verwachtingen en ideeën toch meer blijken te verschillen dan de partners bij de start van hun samenwerking dachten. Dat is jammer en onnodig: verrassingen kun je voorkomen door vooraf met elkaar verschillende positieve, maar juist ook negatieve scenario’s door te spreken. Wat is in elk van die scenario’s voor mij belangrijk? En wat betekent dat dan voor de afspraken die wij nu moeten maken? Daarom:een checklist met 10 vragen voor de start van een partnership.

Meer

Blog thema: Samenwerking en rechtspersoon

Ontwikkeling van windparken; integrale juridische ondersteuning op alle rechtsgebieden

5 november 2015

Het ontwikkelen en realiseren van windparken heeft veel voeten in de aarde. Zo moeten de juiste publiekrechtelijke toestemmingen verkregen worden (omgevingsvergunning(en), bestemmingsplan), de juridische structuur voor iedere fase van ontwikkeling worden opgetuigd, subsidies worden aangevraagd en behouden, contracten worden gesloten voor koop en aanneming van de turbines en een financier voor het vreemd vermogen worden gevonden. Last but not least, moet er met eventueel verzet van omwonenden worden omgegaan. Eventuele (beroeps)procedures moeten effectief en efficiënt tot een goede einde worden gebracht.

Meer

Contracten, Duurzame energie, Vergunning, Windenergie, Windpark

Thema's: Samenwerking en rechtspersoon , Contracten & Algemene Voorwaarden , Financiering & zekerheid

5 tips om adviseurskosten bij een bedrijfsovername te beheersen

29 oktober 2015

Goed nieuws deze week: positieve berichten over de (Nederlandse) overnamemarkt! Mogelijk zie je voor jouw eigen bedrijf mooie kansen. Bij een bedrijfsoverdracht schakelen verkoper en koper vaak adviseurs in. Naast accountants, fiscalisten en andere/corporate finance adviseurs worden vaak ook advocaten ingeschakeld. Op het moment van inschakelen van die adviseurs is doorgaans nog onduidelijk of de transactie daadwerkelijk doorgang zal vinden. Wel worden er al kosten gemaakt. Ook als de transactie doorgaat, wil je niet voor vervelende verrassingen komen te staan. Adviseurs willen op hun beurt meerwaarde kunnen leveren. Onderstaand vijf tips om adviseurskosten bij een bedrijfsovername te beheersen.

Meer

Bedrijfsovername, Contracten, Overname

Thema's: Erfrecht , Conflictoplossing , Samenwerking en rechtspersoon , Startups , Contracten & Algemene Voorwaarden

Participeert het management als aandeelhouder? Update de “bad leaver-bepalingen”

15 oktober 2015

Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015 en de wijziging van het ontslagrecht is het oude artikel 7:685 Burgerlijk Wetboek (BW) vervallen. Dat artikel betrof de beëindiging van een arbeidsovereenkomst vanwege “gewichtige redenen”. Bestaande management- en aandeelhoudersovereenkomsten verwijzen echter vaak naar dat wetsartikel. Reden om deze bepalingen te updaten.

Meer

Blog thema: Samenwerking en rechtspersoon

Vermijd de valkuilen bij ontslag van bestuurder

10 september 2015

Voor het ontslag van een statutair bestuurder gelden andere regels dan voor een “gewone werknemer”. Omdat er bij de besluitvorming over ontslag van een statutair bestuurder vaak van alles misgaat, kost dit het bedrijf vaak onnodig veel geld. Herken en vermijd de meest voorkomende valkuilen.

Meer

Blog thema: Samenwerking en rechtspersoon

Rust in de tent: afgewogen risico’s nemen bij aanvulling van het team

6 augustus 2015

In een vorige blog schreef ik over het investor ready maken van een bedrijf. Daarvoor is een van de voorwaarden dat er rust is binnen het bedrijf. Hiermee wordt bedoeld dat de onderlinge verhoudingen goed zijn zodat de aandacht volledig op de bedrijfsvoering en daarmee het gezamenlijke doel kan worden gericht. Naast een stabiel en uitgebalanceerd team is van belang dat het team gemêleerd is; zo wordt optimaal gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten. Hoe weet je of het team goed genoeg is? En welke afspraken moet je bij twijfel maken?

Meer

Aanbiedingsplicht, Aandelen, Certificaten, Conflict bestuur

Thema's: Conflictoplossing , Contracten & Algemene Voorwaarden , Samenwerking en rechtspersoon

Maak je start-up bedrijf investor-ready!

20 juli 2015

Hoe maak je jouw bedrijf aantrekkelijk voor investeerders? Een ijzersterk businessplan en dito team zijn noodzakelijke voorwaarden. Maar op welke punten kan je je onderscheiden van al die andere start-ups, in de strijd om vervolgfinancierders? Een top vijf van suggesties.

Meer

Businessplan, Due dilligence, Investeerders, Start-up

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Non-concurrentiebeding , Samenwerking en rechtspersoon , Schade en aansprakelijkheid

Heeft u uw concernfinanciering intern op orde?

23 november 2012

Is uw onderneming ondergebracht in een moedervennootschap (holding) met “daaronder” diverse dochtervennootschappen (werkmaatschappijen)? En is aan twee of meer van de tot dat concern behorende vennootschappen gezamenlijk een krediet of lening verstrekt? Dan doet u er goed aan om na te denken over de vraag hoe u de “lasten” van een concernfinanciering intern, dus tussen de verschillende vennootschappen wilt verdelen en dit goed vastlegt.

Meer

Blog thema: Samenwerking en rechtspersoon