Alle artikelen Ondernemerszaken

Blog thema: Schade en aansprakelijkheid

Spreken in de media over het ontslag van een ex-werknemer: mag dat?

1 februari 2019

Spreken over de ontslagen medewerker is fout en zwijgen is goud? Wel volgens de medewerker die aan het 'foute spreken' door de ex-werkgever een schadeclaim koppelde van maar liefst € 350.000,-. De rechtbank Overijssel heeft hierover uitsluitsel gegeven. In deze blog lees je wat vooraf ging aan de uitspraak. Ook geven we een aantal handvatten voor werkgevers die verzeild raken in een vergelijkbare situatie.

Meer

Arbeidsvoorwaarden, Geheim houden, Ontslag, Privacy, Werknemers

Thema's: Arbeidsvoorwaarden , Reorganisatie , Conflictoplossing , Schade en aansprakelijkheid , Privacy en werk

Aansprakelijkheid valt niet altijd te ontduiken

8 december 2017

Beperkingen van aansprakelijkheid komen veelvuldig voor in overeenkomsten en algemene voorwaarden. Deze bepalingen bieden echter niet in alle gevallen bescherming. In een spraakmakende zaak over belastingontduiking is dit wederom gebleken.

Meer

Aansprakelijkheid, Exoneratieclausule

Blog thema: Schade en aansprakelijkheid

Brandveiligheid dance event niet op orde: bestuurder draait op voor de schade

20 oktober 2017

Met het Amsterdam Dance Event voor de deur, moest ik denken aan een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarin werd een dance evenement afgelast omdat de brandveiligheid van de locatie niet op orde was. De stichting die voor de brandveiligheid verantwoordelijk was ging failliet, waarna de bestuursvoorzitter van de stichting in privé opdraaide voor de schade van ruim € 170.000.

Meer

Bestuurdersaansprakelijkheid, Brandveiligheid, Evenement, Evenementenvergunning, Garantie, Gebruiksvergunning, Onbehoorlijk bestuur, Stichting, Vennootschap

Thema's: Goed bestuur en governance , Risicomanagement , Schade en aansprakelijkheid , Sport

Tuchtmaatregel grote stap naar aansprakelijkheid accountant

24 september 2017

Op 22 september jl. heeft de Hoge Raad nogmaals duidelijk gemaakt dat het oordeel van de Accountantskamer van belang is in een civiele aansprakelijkheidsprocedure tegen een accountant. Als de rechter afwijkt van het oordeel van de Accountantskamer moet de rechter dit zodanig motiveren dat dit voldoende begrijpelijk is.

Meer

Aansprakelijkheid, Accountant, Accountantskamer, Tuchtrecht

Blog thema: Schade en aansprakelijkheid

De Hoge Raad: berekening van schade door een leeggehaalde vennootschap

16 juni 2017

Je hebt geld te vorderen van een gefailleerde vennootschap en vermoedt dat de boel voortijdig door de eigenaren is leeggehaald: activa zijn overgeheveld naar een andere partij zonder dat daarvoor een reële koopprijs aan de vennootschap is betaald. De vennootschap is met de schulden achtergebleven en gefailleerd. Kun je als gedupeerde schuldeiser jouw vordering elders verhalen, nu uit het faillissement geen uitkering valt te verwachten?

Meer

Aansprakelijkheid, Causaal verband, Doorstart, Faillissement, Faillissementsfraude, Oninbare vordering, Schadeberekening, Verkoop activa

Thema's: Schade en aansprakelijkheid , Herstructurering , Goed bestuur en governance , Rechtspersonen

Ondernemers en misdaad

8 augustus 2016

Vanaf maandag 5 september is het weer zo ver: alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland vieren de Week van de Rechtspraak. In het Paleis van Justitie in Arnhem zijn op dinsdagavond 6 september twee publieksacademies. Een daarvan gaat over 'Ondernemers en misdaad'. Die begint om 18.30 uur.

Meer

Misdaad, Ondernemers, Ondernemers en misdaad, Paleis van justitie in arnhem, Publieksacademie, Publieksacademies, Weekvanderechtspraak

Thema's: Ontslag , Privacy , Schade en aansprakelijkheid

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Krenten uit de faillissementspap? Kijk uit voor bestuurdersaansprakelijkheid!

5 februari 2016

Bij een doorstart in een faillissement zijn vaak de bestuurders en aandeelhouders betrokken. Zij kennen de waarde van de onderneming als geen ander en kunnen al voor het faillissement de nodige voorbereidingen treffen. Maar het treffen van voorbereidingen kent ook een grens. Een bestuurder die er voor zorgt dat een doorstart door een marktpartij feitelijk onmogelijk wordt, loopt het risico om door de curator met succes aansprakelijk te worden gesteld.

Meer

Bestuurdersaansprakelijkheid, Curator, Doorstart, Faillissement, Goodwill, Immateriële activa

Thema's: Goed bestuur en governance , Reorganisatie , Herstructurering , Schade en aansprakelijkheid , Faillissementen & Surseances van betaling

Kansloze procedure? Advocaat aansprakelijk!?

30 oktober 2015

Iedereen heeft het recht om zaken aan de rechter voor te leggen en hierover een beslissing te krijgen. Maar zelfs als je in een procedure volledig in het gelijk wordt gesteld, hoeft de wederpartij jouw advocaatkosten vaak niet volledig te vergoeden en blijf je met een kostenpost achter. Dit voelt onrechtvaardig, maar is simpelweg een gevolg van het systeem. Toch is er hoop!

Meer

Aansprakelijkheid advocaat, Kansloze procedure, Proceskosten

Blog thema: Schade en aansprakelijkheid

Staken; mag dat zomaar en wat zijn de gevolgen?

21 augustus 2015

Niet alleen de politie, maar ook binnen het onderwijs, in de metaalindustrie, zorg en in andere sectoren zijn werknemersorganisaties momenteel bezig met (de voorbereiding van een) staking vanwege onvrede over -doorgaans- het loon. Maar mag het altijd en wie draait er op voor de kosten? Wat zijn kortom de gevolgen van een staking?

Meer

Loon, Onrechtmatig, Schade, Staking, Zelfstandige

Thema's: Beloning en bonussen , Schade en aansprakelijkheid , CAO

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Aansprakelijk voor schade van vrijwilligers

21 juli 2015

Vrijwilligerswerk is wederom sterk in opkomst. Enerzijds wegens bittere noodzaak, anderzijds wegens een toenemende mate van inzet voor de maatschappij. Vrijwilligers zijn dan ook het hart van elke vereniging. Het is daarom belangrijk goed voor vrijwilligers te zorgen. Maar hoever reikt deze zorgplicht en verschilt deze met de zorgplicht voor ‘echte‘ werknemers?

Meer

Vrijwilligerswerk

Blog thema: Schade en aansprakelijkheid

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Maak je start-up bedrijf investor-ready!

20 juli 2015

Hoe maak je jouw bedrijf aantrekkelijk voor investeerders? Een ijzersterk businessplan en dito team zijn noodzakelijke voorwaarden. Maar op welke punten kan je je onderscheiden van al die andere start-ups, in de strijd om vervolgfinancierders? Een top vijf van suggesties.

Meer

Businessplan, Due dilligence, Investeerders, Start-up

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Non-concurrentiebeding , Samenwerking en rechtspersoon , Schade en aansprakelijkheid

Beperk aansprakelijkheidsrisico bij ongevallen

5 juni 2009

Is de sportvereniging aansprakelijk voor de schade die ontstaat door ongelukken op de vereniging? Hebt u als bestuur zicht op mogelijke risico's van ongelukken binnen uw vereniging en hebt u de nodige maatregelen genomen om schade en claims te voorkomen? In dit artikel krijgt u handvatten om risico's inzichtelijk te maken en te beperken.

Meer

Ehbo, Ongeval, Risicobeperking, Sportvereniging, Veiligheidsmateriaal, Verantwoordelijk, Verzekeringsportefeuille

Blog thema: Schade en aansprakelijkheid