Alle artikelen Ondernemerszaken

Blog thema: Sport

Sportverenigingen en veel te fanatieke ouders: hoe juist te handelen?

22 augustus 2018

Iedereen kent het wel: die ene veel te fanatieke ouder die iedere wedstrijd langs de kant staat en vergeet dat het maar om een spelletje gaat. De coach, spelers en ouders hebben er last van. Hoe ga je hier nu als vereniging op een juiste wijze mee om en voorkom je problemen? Dit zal ik aan de hand van een recente uitspraak bespreken.

Meer

Lidmaatschap, Opzegging, Sport, Verenigingsrecht, Wanordelijkheden

Blog thema: Sport

Lid van schietsportvereniging dreigt met suïcide: royement houdt stand

8 maart 2018

Enige tijd geleden schreef ik een blog over hoe sportverenigingen om dienen te gaan met leden die zich ernstig misdragen. Hierbij gaf ik aan dat de wet twee mogelijkheden biedt: opzegging van het lidmaatschap en als meest verstrekkende maatregel ontzetting/royement. De rechtbank Rotterdam heeft recent in dit kader een interessante uitspraak gewezen over het royement van een lid van een schietvereniging die het wel erg bont had gemaakt.

Meer

Lidmaatschap, Ontzegging, Opzegging, Royement, Sport, Verenigingsrecht

Blog thema: Sport

Brandveiligheid dance event niet op orde: bestuurder draait op voor de schade

20 oktober 2017

Met het Amsterdam Dance Event voor de deur, moest ik denken aan een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarin werd een dance evenement afgelast omdat de brandveiligheid van de locatie niet op orde was. De stichting die voor de brandveiligheid verantwoordelijk was ging failliet, waarna de bestuursvoorzitter van de stichting in privé opdraaide voor de schade van ruim € 170.000.

Meer

Bestuurdersaansprakelijkheid, Brandveiligheid, Evenement, Evenementenvergunning, Garantie, Gebruiksvergunning, Onbehoorlijk bestuur, Stichting, Vennootschap

Thema's: Goed bestuur en governance , Risicomanagement , Schade en aansprakelijkheid , Sport

Sportclubs en misdragende leden: hoe te handelen?

19 mei 2017

De competities naderen hun ontknoping. Wie wordt kampioen en wie degradeert? De belangen kunnen groot zijn en de emoties hoog oplopen. Hoe kan een sportclub het beste handelen wanneer een lid zijn of haar hoofd verliest en zich misdraagt?

Meer

Ontzetting, Opzegging, Recht, Royement, Sport, Vereniging, Verenigingsrecht

Blog thema: Sport

Persoonsgegevens zijn geld waard

16 september 2016

De gegevens van leden van een sportvereniging- of bond zijn geld waard. Alle gegevens bij elkaar vormen immers een duidelijk ledenprofiel dat aantrekkelijk kan zijn voor sponsoren. Maar mag men ledengegevens wel aan derden verstrekken en wat zijn daarvoor de spelregels?

Meer

Autoriteit persoonsgegevens, Opt-out, Persoonsgegevens, Privacy, Spamverbod, Sponsoring

Thema's: Privacy , Sport

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

De invloed van bovenaf op het privéleven van werknemers en sporters

18 augustus 2016

Het naar huis sturen van turner Yuri van Gelder door het NOC*NSF bracht mij tot de vraag hoe ver de invloed op het privéleven van sporters en werknemers eigenlijk reikt. Mag bijvoorbeeld een werknemer, ook als zijn werk er niet onder lijdt, in zijn vrije tijd doen en laten wat hij wil? Of hebben werkgevers iets te zeggen over de levensstijl van werknemers en sporters? Het besluit om Yuri niet te laten deelnemen aan de Olympische finale heeft in ieder geval heel wat pennen in beweging gebracht, waaronder die van mij.

Meer

Levensstijl, Olympische spelen, Ontslag, Privacy, Privé, Sportrecht, Yuri van gelder

Thema's: Privacy , Ontslag , Sport

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Investeren in sportaccommodaties - Maakt het uit of je eigenaar, huurder of erfpachter bent? - Eefke en Marieke

11 december 2011

ledere sportvereniging heeft behoefte aan een goede accommodatie. De ene vereniging is eigenaar van haar sportvelden, terwijl de andere de grond en het clubhuis van de gemeente huurt. Voor jou als bestuurder maakt het nogal wat uit voor welke optie je kiest; het heeft namelijk consequenties voor de risico's die jouw vereniging loopt en daarmee dus ook voor jouw verantwoordelijkheden als bestuurder.

Meer

Blog thema: Sport