blog

  Arbeidsovereenkomst stilzwijgend beëindigd bij echtscheiding?

  Lex Rutten
  Lex Rutten Publicatiedatum: 17 augustus 2017
  Afbeelding voor Arbeidsovereenkomst stilzwijgend beëindigd bij echtscheiding?

  Het komt voor dat de ene partner op de loonlijst staat bij de onderneming van de andere partner. Als de relatie op de klippen loopt, rijst de vraag bestond er wel een echte arbeidsovereenkomst? en zo ja, wat gebeurt er dan met deze arbeidsovereenkomst?Moet die nog separaat beëindigd worden?

  Casus

  Recent heeft het Gerechtshof Den Haag een interessante uitspraak gedaan over een dergelijke casus (uitspraak hof Den Haag 4 juli 2017 ECLI:NL:GHDHA:2017:1814). Het betrof een echtgenote die al jaren op de loonlijst stond van de BV van haar man. In de procedure stond vast dat er loon was uitbetaald, dat er loonstroken door de BV van de man waren verstrekt en dat zij in het kader van de arbeidsovereenkomst een BHV-diploma had gehaald. Kortom, uit dit alles was af te leiden dat er sprake was van een echte arbeidsovereenkomst. 

  De vordering van de vrouw tot doorbetaling van loon werd desalniettemin afgewezen. Gelet op het feit dat het een kleine onderneming betrof die van huis uit gevoerd werd, was het volgens het hof niet voorstelbaar dat de vrouw voor de vennootschap van haar ex-echtgenoot feitelijk zou kunnen doorwerken. Uit het feit dat de vrouw niet had aangeboden om op eerste verzoek van de vennootschap de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, leidde het hof af dat zij ook niet voelde voor feitelijke werkhervatting. Hieruit maakt het hof op dat er een stilzwijgende wilsverklaring was van de vrouw dat met het stuklopen van de relatie ook de arbeidsovereenkomst was geëindigd. 

  Praktijkwenk

  Eerst dient geconstateerd te worden dat er sprake is van een echte arbeidsovereenkomst, niet slechts een constructie vanwege fiscale of verzekeringstechnische redenen. Indien er geen echte arbeidsovereenkomst bestaat hoeft ook geen arbeidsovereenkomst te eindigen. Is er een echte arbeidsovereenkomst, dan zal deze op de reguliere wijze beëindigd moeten worden waarbij de beëindigingsgronden limitatief in de wet zijn opgesomd. Veelal zal de gang naar de kantonrechter moeten worden gemaakt om de overeenkomst te laten ontbinden wegens bijvoorbeeld een verstoorde relatie. In de onderhavige casus hoefde dat dus niet en constateerde het Hof een stilzwijgende beëindiging. Een stilzwijgende beëindiging door een werknemer is een zwarte zwaan in het arbeidsrecht. Normaliter dient een werknemer zijn wil ondubbelzinnig te verklaren en wordt de werknemer beschermd. Let wel: dit betrof een bijzonder geval, waarbij het niet goed voorstelbaar was dat in deze kleine setting de ex-echtgenoten nog als werknemer en werkgever met elkaar verbonden zouden blijven.

  Vragen?

  Heb je vragen over of behoefte aan helder juridisch advies rondom arbeidsovereenkomsten, neem dan vrijblijvend contact op met mij, Lex Rutten. Wanneer je interesse hebt in juridische bijstand bij een echtscheiding, of je hebt vragen over dit onderwerp, raad ik je aan contact op te nemen met één van mijn collega’s Helmy Schellens, Willemien Noordraven of Anouk van Dijk.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Chantal van Mil