blog

  Asscher past de WWZ aan

  Ton HendriksPublicatiedatum: 22 april 2016Laatste update: 14 augustus 2019
  Asscher past de WWZ aan

  Minister Asscher heeft gisteren, na aanhoudende druk, enkele aanpassingen van de Wet werk en zekerheid (WWZ) gepresenteerd.

  De belangrijkste twee voorstellen zijn:

  1. Afwijking van de ketenbepaling bij cao: voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden (seizoenswerk) maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen, mag de tussenpoos in de ketenbepaling bij cao op ten hoogste drie maanden worden gesteld in plaats van de wettelijke zes maanden.
  2. Transitievergoeding na 2 jaar ziekte: werknemers die langdurig ziek zijn houden recht op een transitievergoeding, maar hun werkgever wordt door het UWV gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan.

  Zie desgewenst hier de brief aan de Tweede Kamer. Daarin staat het totale pakket met arbeidsmaatregelen.

  Mag ik je op de hoogte houden?

  Schrijf je in voor onze blog updates

  Claudia Lap