blog

  Beslag en andere incassoperikelen

  Beslag en andere incassoperikelen

  Vorige week donderdag 2 juni organiseerde ons kantoor een seminar, speciaal voor adviseurs van de ondernemer. Dit blog is geschreven naar aanleiding van de gelijknamige workshop van het seminar ‘Tussen start en finish. Tips voor jou als (adviseur van de) ondernemer’. Over alle onderwerpen, die behandeld zijn in de workshops, zijn blogs geschreven. De links naar deze blogs vind je bij gerelateerde artikelen in de rechterkolom.

  Workshop ‘Beslag en andere incassoperikelen’

  Hoe krijg ik mijn geld? Een simpele vraag die niet zo eenvoudig te beantwoorden is. Tijdens mijn workshop heb ik antwoord proberen te geven op deze vraag. Hét antwoord bestaat echter niet; dit is namelijk afhankelijk van de feitelijke situatie.

  De workshop was vooral gericht op vorderingen waaraan geen zekerheid is verbonden. Wat zijn de opties om zo’n vordering te incasseren?

  Dit kan bijvoorbeeld via een faillissementsaanvraag of een beslaglegging. Ook heb ik samen met de deelnemers van de workshop de volgende aandachtspunten besproken:

  1. Kom tijdig een concernverrekeningsbeding overeen. Als één vennootschap binnen een concern failleert, kan dit beding verrekening mogelijk maken tussen schulden en vorderingen van concernvennootschappen op de failliete vennootschap.
  2. Neem een (concern)verrekeningsbeding in de algemene voorwaarden of overeenkomsten met derden op. Indien een contractspartij failleert, kan een concernvennootschap haar schuld aan de failliete contractspartij dan waarschijnlijk verrekenen met een vordering van een andere concernvennootschap op deze contractspartij.
  3. Vergeet niet gebruik te maken van het recht van reclame. Binnen zes weken nadat de vordering opeisbaar is geworden en 60 dagen nadat de zaak onder de koper is opgeslagen, kunnen roerende zaken nog worden teruggeroepen. Dit is een wettelijk recht en hoeft niet contractueel overeengekomen te worden.
  4. Zelfs als aan een vordering geen voorrang is verbonden, kan een feitelijke dwangpositie een curator in een faillissement dwingen om een vordering te voldoen. Dit zal vooral het geval zijn als een onderneming tijdelijk tijdens een faillissement wordt voortgezet of als er een doorstart wordt gerealiseerd en de medewerking van de betreffende schuldeiser hiervoor van belang is.
  5. Het executeren van een vonnis dat nog niet onherroepelijk is, is niet zonder risico. Als het vonnis in hoger beroep wordt vernietigd, is de executie onrechtmatig en is de executant schadeplichtig. Bovendien moet een veilingkoper zich beseffen dat hij mogelijk nooit de eigendom van het goed heeft verkregen. In mijn volgende blog zal ik hier verder op ingaan.