blog

  Borg als vriendendienst “Een goed idee?”

  Anne-Marie Weersink
  Anne-Marie Weersink Publicatiedatum: 30 mei 2016
  Afbeelding voor Borg als vriendendienst “Een goed idee?”

  Als een financiering wordt verstrekt, verlangt de kredietverstrekker in het algemeen zekerheid voor de terugbetaling van het verleende krediet. De financier vraagt regelmatig een borgtocht als extra zekerheid. De schuldenaar vraagt dan aan een vriend of familielid om borg te staan ten behoeve van de financier.
  Bij een dergelijke verzoek moet de toekomstige borg zich altijd afvragen of het wel een goed idee is om hieraan mee te werken.

  De gevolgen van een borgtocht

  De schuldenaar van de financier klopt bij familie of vrienden aan met het verzoek ten behoeve van hem een overeenkomst van borgtocht af te sluiten. Indien de borg daartoe bereid is, verbindt hij zich jegens de financier om tot betaling van het aan de schuldenaar verstrekte bedrag over te gaan indien de schuldenaar zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt. De schrik is groot indien de schuldeiser, veelal de kredietverstrekker, bij jou als borg, aanklopt en wenst te incasseren. Ben je op de hoogte gebracht van de risico’s die je liep bij het aangaan van de borgtocht?

  Wie heeft inlichtingen verstrekt omtrent de borgtocht?

  Welke feiten zijn medegedeeld bij het aangaan van de borgtocht? Een professioneel kredietverstrekker, waartoe een bank gerekend mag worden, heeft een bijzondere zorgplicht jegens de particuliere borg. Deze kredietverstrekker dient zich ervan te verzekeren dat de borg zich volledig bewust is van de risico’s die hij aangaat door zich borg te stellen voor de schuld van een derde. Uiteraard worden de omstandigheden van het geval erbij betrokken en is ook de relatie borg en schuldenaar van belang. De Hoge Raad heeft dit in 1990 al bepaald (Hoge Raad 1 juni 1990, ECLI: NL:HR:1990:AB7632).
  Voorop staat dat de particuliere borg beschermd moet worden tegen eigen ondoordachtheid. Het aangaan van een overeenkomst waarvan de financiële gevolgen in eerste instantie uitblijven kunnen een zware last gaan vormen zodra zij zich voordoen. Bij het aangaan van een particuliere borgtocht moet de borg over het volgende voldoende zijn ingelicht:

  • de financiële positie van de schuldenaar;
  • bedenktijd alvorens een borgtochtovereenkomst te sluiten;
  • de kredietverstrekker ten behoeve waarvan de borgtocht wordt aangegaan moet zelf de gevolgen van de borgtocht aan de particuliere borg mededelen; dit geldt bovenal wanneer er een vriendschapsband en een vertrouwensrelatie bestaat tussen de borg en de schuldenaar.

  Aan de hier genoemde aandachtspunten wordt nog meer gewicht toegekend indien de borg een “self made man” is en niet juridisch onderlegd.

  Waakzaamheid

  De particuliere borg zal bij het afsluiten van een borgtochtovereenkomst kritisch moeten zijn. Heeft de kredietverstrekker voldoende informatie gegeven over de risico’s die een borgtocht met zich mee kan brengen. Als borg wil je liever niet dat de financiële gevolgen zich uiteindelijk gaan voltrekken. Ben je toch een overeenkomst van borgtocht voor een derde aangegaan, vraag je dan kritisch af onder welke feiten en omstandigheden deze tot stand gekomen is. De borg dient wel zelf in actie te komen op het moment dat hij wordt aangesproken.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Claudia Lap