blog

  Brandveiligheid dance event niet op orde: bestuurder draait op voor de schade

  Eefke Mulder Publicatiedatum: 20 oktober 2017 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Brandveiligheid dance event niet op orde: bestuurder draait op voor de schade

  Met het Amsterdam Dance Event voor de deur, moest ik denken aan een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarin werd een dance evenement afgelast omdat de brandveiligheid van de locatie niet op orde was. De stichting die voor de brandveiligheid verantwoordelijk was ging failliet, waarna de bestuursvoorzitter van de stichting in privé opdraaide voor de schade van ruim € 170.000.

  Garantie gebruiksvergunning

  De stichting exploiteerde een multifunctionele ijshal, de SilverDome. Met evenementen organisator B2S sloot de stichting een overeenkomst voor een dance evenement in 2011. Daarbij garandeerde de stichting over een gebruiksvergunning  te beschikken voor 6.500 bezoekers in de hal. B2S verkoopt 5.500 kaarten voor het evenement.

  Eisen brandbeveiligingsplan

  De gemeente Zoetermeer verbindt aan het afgeven van een evenementenvergunning het voorschrift dat het aantal bezoekers afhangt van de uitkomsten van onderzoek van de brandweer. Deze stelt dat het brandbeveiligingsplan moet worden vernieuwd. Zolang  dat niet gebeurt, mogen er maximaal 1.500 bezoekers in de hal.

  Tekortschieten in garantieverbintenis

  Ondanks de nodige aansporingen en waarschuwingen draalt de stichting en levert niet tijdig de vereiste informatie aan: een door de brandweer goedgekeurde rapportage TNO-rookvultijdenmodel (met het oog op ontruimingstijden). Omdat daardoor niet de benodigde vergunning aanwezig is en maximaal 1.500 bezoekers de hal in mogen, moet B2S het evenement afgelasten. De stichting is aansprakelijk voor de schade omdat niet is voldaan aan de garantie dat een vergunning voor 6.500 bezoekers beschikbaar zou zijn.

  Bestuurder aansprakelijk

  Omdat de stichting failliet gaat en geen verhaal biedt, wordt de bestuursvoorzitter van de stichting voor de schade aangesproken. Het Hof oordeelt dat hij naast de stichting aansprakelijk is. In aansluiting op jurisprudentie van de Hoge Raad (over bestuurders van B.V.’s) oordeelt het Hof dat de bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de stichting de garantieverbintenis niet is nagekomen. Nu hij wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat de stichting ook geen verhaal zou bieden voor de schade die B2S door afgelasting van het evenement zou leiden, valt hem hiervan persoonlijk een ernstig verwijt te maken.

  Brandveiligheid serieus te nemen

  Het Hof rekent de bestuurder zwaar aan dat hij de brandveiligheid niet serieus heeft genomen: “De conclusie moet dan ook zijn dat [hij] kennelijk 5500 bezoekers van B2S had willen toelaten in een gebouw waarvan het brandbeveiligingsplan niet meer voldeed.” Dit terwijl het aanleveren van het benodigde rookvultijdenmodel eenvoudig was en het nalaten daarvan voor B2S voorzienbare grote gevolgen had (aflassen van het evenement).

  Geen matiging

  De bestuurder is aansprakelijk voor meer dan € 170.000 schade. Dat hij zijn functie onbezoldigd verrichtte, doet aan zijn aansprakelijkheid niet af. Het Hof matigt de schadevergoeding niet.

  Conclusie

  Een belangrijke les voor (bestuurders van) van evenementenorganisaties is om de aan vergunningen verbonden eisen tijdig op orde te hebben en termijnen serieus te nemen!

  Bij vragen of behoefte aan meer informatie kun je uiteraard contact met mij opnemen.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Melanie Koster