blog

  Op Coca Cola zit ook geen octrooi

  Judith Schröder
  Judith SchröderPublicatiedatum: 14 juli 2015

  “Een slimme man in Denemarken had een fantastische manier bedacht om gezonken schepen weer naar boven te halen. Maar bij het octrooibureau werd zijn aanvraag geweigerd. De reden? Zijn idee voldeed niet aan het nieuwheidscriterium. Donald Duck had namelijk al jaren eerder een schip boven gekregen door het te vullen met pingpongballetjes. Als de man zelf onderzoek had gedaan en zich vanaf het begin beter had laten adviseren, had hij zich een hoop tijd en gedoe bespaard. Dit soort za­ken komt vaker voor. En dan is het jammer als mensen penny wise, pound foolish zijn geweest. Aan het woord is Judith Schröder van Hekkelman Advocaten. Judith adviseert bedrijven en ondernemers over samenwerkingsverbanden en alles wat daarbij komt kijken. Bovendien adviseert ze investeer­ders, die vaak investeren in innovatieve startups. ICT&Health sprak met haar over de juridische uit­dagingen van startups en andere innovators. “Ik wil wel benadrukken dat we een team zijn. Ik weet niet zo veel van certificering bijvoorbeeld, maar een collega wel. Zo vullen we elkaar aan.”

  Valkuilen? Tips en trucs!

  We hebben het over valkuilen voor onder­nemers die zich bewegen in het vakgebied ICT&Health. “Ik ben een optimist, dus ik heb het liever over tips en trucs. Wat mij opvalt, is dat mensen pas hulp inschakelen als het te laat is. Of als het al helemaal mis is gegaan. Mijn advies is altijd: richt je op je core-business en zorg voor een goed team aan ondersteuning op andere gebieden. Kies daarbij voor de beste mensen, ga niet voor de goedkoopste. Als je dan op tijd advies inwint, voorkom je later pro­blemen. Nu zie je dat mensen voor zich­zelf beginnen en zich niet realiseren dat het intellectuele eigendomsrecht bij hun werkgever ligt. Als jij in de Research & Development werkt, is alles wat jij verzint van je werkgever. Zelfs al heb je het in je vrije tijd verzonnen!”

  Ga in gesprek met je werkgever

  We sparren wat over een fictieve moleculair bioloog die in de farmaceutische industrie werkt. In het weekend werkt hij aan een product dat planten beter laat groeien. Dat lijkt dan een situatie te zijn waarbij het intellectuele eigendom wél bij de bioloog ligt. “Misschien wel. Het belangrijkste is dat je in gesprek gaat met je werkgever. Want als je business case gebaseerd is op zo’n idee, dan moet je weten hoe het zit. Veel starters werken bij een kennisinstel­ling zoals een universiteit. Daar doen ze on­derzoek en zo komen ze op een commercieel idee. Nu zijn de meeste kennisinstellingen blij als ze er iets voor terugkrijgen, bijvoor­beeld royalty’s. Daar kun je dus heel goed af­spraken mee maken. Ga vooral niet denken dat het wel goed zit.”

  Concurrentie- en relatiebeding

  Andere veelbesproken onderwerpen zijn het concurrentiebeding en het relatiebe­ding. In Nederland leeft bij veel mensen het idee dat een rechter altijd de kant van de werknemer kiest. “Dat is niet waar. Het ver­schilt per geval. Zeker als je als werknemer ook aandeelhouder bent geweest van het bedrijf en je aandelen hebt verkocht. In die situatie zegt de rechter: Dat had je allemaal in je prijs mee moeten nemen.”

  Een octrooi is niet geheim

  “Zelf geloof ik in kennis delen! Veel mensen denken dat ze een octrooi moeten aanvra­gen, maar het gaat erom wat je daarmee wilt bereiken. Coca Cola heeft ook geen octrooi op hun recept. Wat zij belangrijk vinden is geheimhouding. En met een octrooi maak je nu juist je kennis openbaar. Is dat voor jou de juiste strategie? Software is ook zo’n bijzon­der vakgebied. De meeste software is alleen maar auteursrechtelijk beschermd. Er wor­den zelden octrooien gegeven voor software. Het zijn wel interessante zaken. Dan ga je sa­men met juristen en technici bekijken wat de software doet en hoe het werkt. Vaak komt het uiteindelijk neer op de lastige vraag: “Wie was eerst?” Maar zoals ik zei, ik geloof in ken­nis delen. Als ik zie hoe boerenbedrijven nu werken, dat zijn enorm datadriven ICT-bedrijven geworden. Dat kan alleen maar als je kennis deelt met elkaar.”

  Geen Facebook

  Tot slot stippen we ook nog privacy aan. “De techniek gaat heel hard, maar de re­gels zijn nog niet uitgekristalliseerd. Het zou zo moeten zijn dat jij bepaalt wie jouw data mag zien. En dat dit dan alleen voor de behandelend arts geldt, dus niet voor de hele maatschap of het hele ziekenhuis. Ik merk ook dat ik er anders insta dan jonge mensen van rond de twintig. Die hebben er ab­soluut geen moeite mee om continu alles met ie­dereen te delen. Ik heb zelf geen Facebook, van­wege mijn beroep, maar ook vanwege privacy!”

  Bron: ICT&Health, nr. 03, 2015