blog

  Dag van de privacy: nieuwe agenda Autoriteit Persoonsgegevens

  Monique Hennekens Publicatiedatum: 30 januari 2017 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Dag van de privacy: nieuwe agenda Autoriteit Persoonsgegevens

  Op 28 januari 2017 was het de dag van de privacy. Een goed moment om stil te staan bij de verwerking van persoonsgegevens. Zoals ieder jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens haar agenda gepresenteerd. Het jaar 2017 is een bijzonder jaar, want het is het laatste jaar dat de Wet bescherming persoonsgegevens geldt. Daarna geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Agenda Autoriteit Persoonsgegevens

  De Autoriteit Persoonsgegevens  heeft in haar agenda voor 2017 vier speerpunten genoemd, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming, profiling, bijzondere persoonsgegevens en de beveiliging van persoonsgegevens.

  Komende privacy verordening

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten, dus ook in Nederland. Dit brengt nieuwe verplichtingen mee voor alle organisaties. Zie voor de 10 belangrijkste verplichtingen onze blogreeks daarover.

  Profiling

  Het opstellen van profielen op basis van (grote hoeveelheden) data gebeurt buiten het zicht van degene op wie de gegevens betrekking hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens zal in 2017 extra aandacht besteden aan transparantie bij profiling. Organisaties zullen duidelijke informatie moeten verstrekken over de wijze van verwerking van persoonsgegevens.

  Bijzondere persoonsgegevens

  Er bestaat een verbod om bijzondere persoonsgegevens, zoals medische en strafrechtelijke gegevens en BSN, te verwerken. Deze mogen uitsluitend worden verwerkt als de wet daar de mogelijkheid voor biedt. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat in 2017 nog strenger controleren op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Het is daarom goed om na te gaan of en hoe deze gegevens binnen jouw organisatie worden verwerkt.

  Beveiliging van persoonsgegevens

  De beveiliging van persoonsgegevens blijft één van de belangrijkste vereisten van de privacyregelgeving. Niet voor niets is dit onderdeel ieder jaar een speerpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ze heeft aangekondigd specifiek de beveiliging van klantportalen strikt te controleren.

  Dag van de privacy: hét moment om privacy op de agenda te zetten

  De naleving van de privacy regelgeving en goede beveiliging van persoonsgegevens kan goed gebruikt worden als marketing tool. Het is echt aan te raden om aan de slag te gaan met de komende Privacy verordening. Dit is daarom hét moment om privacy op de agenda te zetten! Wil je advies bij het zetten van de goede stappen, neem dan contact op met Monique Hennekens.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Chantal van Mil