blog

  De Autoriteit Persoonsgegevens publiceert beleidsregels ‘De zieke werknemer’

  Ton Hendriks Publicatiedatum: 27 mei 2016 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor De Autoriteit Persoonsgegevens publiceert beleidsregels ‘De zieke werknemer’

  Inleiding

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onlangs beleidsregels over ‘De zieke werknemer’ gepubliceerd. Deze beleidsregels bevatten actuele informatie voor werknemers, werkgevers en andere partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken.

  Wat mag de werkgever vragen/verwerken?

  Hoewel de werkgever informatie van de zieke werknemer nodig heeft, bijvoorbeeld om te bepalen of het loon moet worden doorbetaald, hebben zieke werknemers wel recht op privacy. Het is daarom wettelijk niet toegestaan voor werkgevers om te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun werknemers. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken. Wel mogen werkgevers aan zieke werknemers gegevens vragen die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer weer verwacht op het werk te zijn en of er nog lopende afspraken zijn waarmee iets moet gebeuren.

  Beleidsregels

  De beleidsregels gaan in op de verschillende fases in de arbeidsrelatie, te weten de sollicitatieprocedure, de ziekmelding en de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Zo staat er welke gezondheidsgegevens van werknemers werkgevers mogen verwerken. Daarnaast zijn de normen in deze beleidsregels het uitgangspunt voor de AP als zij onderzoekt of een organisatie in overeenstemming met de wet gezondheidsgegevens van werknemers verwerkt. Klik hier voor de beleidsregels.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Mark Perlot