blog

  De bestuurder blijft niet buiten schot!

  Afbeelding voor De bestuurder blijft niet buiten schot!
  Dit is mijn vierde blog over de liquidatie van vennootschappen. In de eerdere blogs Turboliquidatie: schuldeisers met lege handen? ; Turboliquidatie ligt onder vuur; Turboliquidatie en toch failliet! behandelde ik uitspraken waarbij de rechter de schuldeiser tegemoet is gekomen, ook al was de vennootschap ontbonden. De schuldeiser kan rechtstreeks zijn vordering  verhalen bij de bestuurder van de geturboliquideerde vennootschap.

  Wat werd nu aan de rechter voorgelegd?

  Een leverancier van scheepsmotoren verkoopt en levert onderdelen aan een vennootschap. De koper betaalt de vordering niet. Vervolgens wordt de vennootschap ontbonden door middel van een turboliquidatie. De leverancier blijft met lege handen achter. Hij ontdekt dat andere schuldeisers wel waren voldaan vóór de ontbinding van de vennootschap. Ook merkt hij dat activa van de geturboliquideerde vennootschap was overgeheveld naar een nieuw opgerichte vennootschap. Welke mogelijkheden rest de leverancier? De leverancier heeft  de bestuurder van de ontbonden vennootschap aangesproken, omdat deze onrechtmatig jegens haar zou hebben gehandeld. De bestuurder heeft enkele schuldeisers wel voldaan, waaronder een schuldeiser met een pandrecht. Daarnaast heeft de bestuurder vermogensbestanddelen onttrokken.
  Recent is weer een uitspraak over de turboliquidatie gepubliceerd (ECLI:NL:RBMNE:2017:109). De rechtbank bepaalde dat onrechtmatig handelen van de bestuurder niet lichtvaardig kan worden aangenomen en dat de bestuurder hiervan een ernstig verwijt moet kunnen worden gemaakt. De rechtbank acht dit onvoldoende bewezen door de leverancier. De leverancier heeft echter nog een tweede ijzer in het vuur en stelt dat de bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld door mee te werken aan de ‘verpanding’ van de vermogensbestanddelen aan één van de geldschieters van de onderneming, om zo de verhaalspositie van de schuldeiser te frustreren zodat deze voor de leverancier verloren ging. De leverancier is van oordeel dat de bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar.
  De rechtbank volgt de leverancier en oordeelt dat de bestuurder onzorgvuldig heeft gehandeld door de verpande zaken onderhands te verkopen zonder daarbij de in de wet voorgeschreven bepalingen te volgen. Hiervan kan de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt en de bestuurder is dan ook aansprakelijk voor de door de leverancier geleden schade.

  Risico bij turboliquidatie

  Een vennootschap ontbinden via een turboliquidatie, zoals bedoeld in artikel 19 lid 4 boek 2 Burgerlijk Wetboek, is niet zonder risico voor de bestuurder. Hierover heb ik mijn eerdere blogs reeds geschreven en ook in deze zaak gaat de bestuurder niet vrij uit. Voordat een vennootschap wordt ontbonden door middel van een turboliquidatie is het aan te raden om de risico’s van een turboliquidatie met een advocaat  te bespreken. Als bestuurder wil je achteraf niet geconfronteerd worden met schadeclaims. Mocht je hierover nadere vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Anne-Marie Weersink.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Wiebe van de Rijt