blog

  De DGA en zijn alimentatieplicht

  Anouk van Dijk Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Laatste update: 6 september 2021
  Afbeelding voor De DGA en zijn alimentatieplicht

  Het resultaat van veel ondernemingen staat nog steeds onder druk. Er zijn veel gescheiden DGA’s die alimentatie betalen. Kan/mag een DGA zijn salaris verlagen zodat hij minder alimentatie hoeft te betalen? Rechters zijn kritisch en beoordelen niet alleen het salaris maar nemen het financiële gedrag van de DGA in zijn vennootschap onder de loep. Vaak zijn DGA’s daarop niet alert genoeg, met alle negatieve gevolgen van dien. Hoe dat te voorkomen?

  Zeggenschap DGA om eigen salaris te bepalen en onttrekkingen te doen

  Een DGA heeft in zijn eigen B.V. de zeggenschap om de hoogte van zijn salaris te bepalen, dividend uit te keren en rekening-courant opnames te doen. Dat is de reden waarom rechters bij het vaststellen van alimentatie kritisch zijn bij de beoordeling van de hoogte van het DGA salaris en andere onttrekkingen. Het salaris moet in overeenstemming zijn met de functie, het resultaat en het vermogen van de onderneming. Is dat niet het geval dan wordt met een fictief (hoger) salaris of met uitkeerbaar dividend rekening gehouden.

  Jurisprudentie: DGA heeft zware bewijs- en stelplicht

  Uit de jurisprudentie blijkt dat een verlaging van het DGA salaris alleen geaccepteerd wordt als de DGA inzichtelijk maakt dat de bedrijfsvoering de uitkering van het vroegere salaris niet meer toelaat, bijvoorbeeld omdat de continuïteit onder druk komt te staan. Daarvoor moet de DGA veel informatie overleggen, zoals recente jaarstukken, inzicht in omzet en winstontwikkeling en dividendbeleid van een aantal jaren, kasstroomoverzichten, toekomstprognoses, etc. Die informatie moet bij voorkeur afkomstig zijn van de accountant. De DGA die stelt dat hij geen salaris kan betalen omdat de liquide middelen in zijn onderneming nodig zijn voor het aflossen van schulden moet de noodzaak voor die aflossing bewijzen. Dat kan door brieven van de bank over te leggen waarin wordt geëist dat de DGA aflost. Hoe meer bewijzen hoe beter.

  Rekening-courant opnames door DGA

  Rekening-courant opnames door de DGA gooien vaak roet in het eten. Te vaak blijkt dat de DGA zegt dat de onderneming het salaris niet meer kan betalen, terwijl wel aanzienlijke rekening-courant opnames worden gedaan voor consumptieve bestedingen. Dat is met elkaar in strijd en wordt in procedures afgestraft.

  De rekening-courant verhouding van de DGA met zijn vennootschap is altijd een belangrijk onderwerp in alimentatieprocedures en het is dus zaak dat de DGA alert is op die rekening-courantschuld en deze niet laat oplopen.

  Conclusie

  De rechters (en natuurlijk ook de advocaat van de ex-partner) zijn kritisch. Voor een succesvol beroep op een salarisverlaging is nodig dat de DGA uitgebreide financiële informatie verstrekt (bij voorkeur van zijn accountant), die verder gaat dan het lopend boekjaar en de jaren daarvoor én dat hij geen onttrekkingen doet die feitelijk met salaris gelijk worden gesteld. Met andere woorden: de DGA moet zelf ook de tering naar de nering zetten om alimentatieverlaging te kunnen realiseren.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Wiebe van de Rijt