blog

  De eerste dag van een faillissement

  Afbeelding voor De eerste dag van een faillissement

  Dinsdag, vroeg in de middag. Hét moment waarop curatoren vaak worden benoemd in een nieuw faillissement. Op dinsdagochtend worden namelijk de meeste faillissementen uitgesproken. Wat gebeurt de eerste dag na zo’n telefoontje van de rechtbank?

  De benoeming van de curator

  De benoeming in een nieuw faillissement is voor een curator bijna altijd een verrassing. Slechts in enkele grote faillissementen kan het voorkomen dat een curator al vóór de uitspraak van het faillissement wordt ingeseind, zodat hij zijn agenda vrij kan maken. Ook in dat geval wordt echter de naam van de aanstaande failliet zelden bij de curator bekend gemaakt.

  Het eerste gesprek met de curator

  Als het even mogelijk is, zal een curator op dinsdagmiddag al in gesprek gaan met de bestuurder van het failliete bedrijf of met de failliet zelf. Tijdens dit eerste gesprek lagen bij mij ooit al de autosleutels op tafel en waren de spullen al ingepakt. “U neemt toch direct alles mee?”, zeiden de faillieten tegen mij. Kennelijk dachten zij dat een curator ook een verhuisbedrijf runt. Het zal echter zelden voorkomen dat de curator al tijdens het eerste gesprek met een verhuiswagen voor komt rijden.

  Beslissing over het voortzetten van de onderneming

  De curator wil vooral informatie krijgen tijdens dit eerste gesprek. Zeker wanneer het een lopend bedrijf betreft, moet namelijk snel worden beslist of de onderneming voorlopig kan worden voortgezet. De curator zal zich afvragen wat het risico is van de voortzetting en wat het oplevert.

  De berekening van de opbrengst is voor een curator een andere dan de berekening die een ondernemer maakt. Bepaalde vaste kosten, zoals het salaris van het personeel, zal de curator namelijk ook maken als de onderneming wordt stil gelegd en deze kosten zijn dus niet van belang bij de berekening van de opbrengst.

  De curator wil weten welke kosten er -buiten de kosten die er toch al zijn- daadwerkelijk moeten worden gemaakt bij de voortzetting van het bedrijf. Als er bijvoorbeeld materiaal moet worden ingekocht, dan zullen deze kosten moeten worden betaald. Ook is van belang of de  voorraad eigendom is van het failliete bedrijf of dat er sprake is van een eigendomsvoorbehoud van een niet-betaalde leverancier. Daarnaast moet zeker zijn dat alle bedrijfsverzekeringen nog dekking bieden. Als dit niet het geval is, zal een curator de onderneming direct stil leggen.

  Voorbereiding van het eerste gesprek

  Een bestuurder van een failliet bedrijf doet er goed aan om al voor het eerste gesprek zoveel mogelijk informatie te verzamelen, zodat de curator snel kan overzien of het voortzetten van de onderneming zinvol is. Zeker als een doorstart tot de mogelijkheden behoort, moet de curator zo snel mogelijk een afweging kunnen maken of de onderneming kan worden voortgezet. Dit is uiteindelijk in ieders belang.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Christiaan Donners