blog

  De Hoge Raad: berekening van schade door een leeggehaalde vennootschap

  Eefke Mulder Publicatiedatum: 16 juni 2017 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor De Hoge Raad: berekening van schade door een leeggehaalde vennootschap

  Je hebt geld te vorderen van een gefailleerde vennootschap en vermoedt dat de boel voortijdig door de eigenaren is leeggehaald: activa zijn overgeheveld naar een andere partij zonder dat daarvoor een reële koopprijs aan de vennootschap is betaald. De vennootschap is met de schulden achtergebleven en gefailleerd. Kun je als gedupeerde schuldeiser jouw vordering elders verhalen, nu uit het faillissement geen uitkering valt te verwachten?

  Leeghalen is onrechtmatig

  Het verkopen van activa (zoals machines, een orderportefeuille, IE-rechten, vorderingen op debiteuren) van de ene vennootschap aan de andere, zonder ontvangst van een marktconforme koopprijs, kan tot gevolg hebben dat je als schuldeiser niet meer wordt betaald. Die verkoop is onrechtmatig tegenover jou als daarbij de schulden in de vennootschap achterblijven en de vennootschap geen inkomsten meer heeft om deze uit te voldoen. Vermogensbestanddelen van de vennootschap zijn immers buiten het bereik van de schuldeisers gebracht.

  Causaal verband met het leeghalen?

  Om jouw schade op de koper en/of bestuurder te kunnen verhalen, moet sprake zijn van een causaal verband met het onrechtmatig handelen, het leeghalen van de vennootschap. Je moet aantonen dat jouw vordering zou zijn betaald, indien de vennootschap niet leeggehaald zou zijn.

  Of is ‘geen winst’ de oorzaak?

  In de praktijk loopt de zaak hier vaak spaak: de koper/bestuurder stelt dat jouw vordering ook zonder de overheveling van de activa niet betaald had kunnen worden. Het ging al tijden niet goed met de onderneming, kosten liepen op, orders vielen tegen; er werd geen winst meer gemaakt. Kortom: de schade is niet het gevolg van het leeghalen van de vennootschap maar van de slechte bedrijfsresultaten van de laatste jaren.

  Schadeberekening volgens Hoge Raad

  De Hoge Raad heeft in een recent arrest echter bepaald dat jouw schadeclaim niet enkel kan worden afgewezen op grond van het verweer dat de vennootschap toch al geen winst maakte en jouw vordering dus sowieso niet kon voldoen. De rechter moet een vergelijking maken tussen jouw huidige situatie na de onrechtmatige overdracht van de activa, en de hypothetische situatie dat die overdracht achterwege was gebleven. Daarvoor is niet alleen van belang dat de vennootschap geen winst meer maakte, maar ook in hoeverre je verhaal had kunnen nemen op de activa, of op de koopprijs indien die wel zou zijn betaald aan de vennootschap.

  Conclusie

  Het arrest van de Hoge Raad verruimt dus de kansen voor een benadeelde schuldeiser van een leeggehaalde vennootschap om schade te verhalen. Het blijft echter een lastige klus om in dit soort situaties het benodigde bewijs rond te krijgen.

  Wil je meer advies over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Eefke Mulder.

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Mark Perlot