blog

  E-learning privacy voor arbeidsmobiliteit

  Monique Hennekens
  Monique HennekensPublicatiedatum: 22 september 2017
  E-learning privacy voor arbeidsmobiliteit

  Bij de begeleiding van personen in hun werkomgeving of naar een andere werkomgeving worden persoonsgegevens verwerkt. Het gaat bijvoorbeeld om contactgegevens, CV’s, belastbaarheid en interesses. Bij de verwerking van deze gegevens zal voldaan moeten worden aan de privacyregelgeving. In een e-learning over privacy voor arbeidsmobiliteit worden de belangrijkste aspecten uit de privacyregelgeving en cybersecurity uitgelegd.

  Huidige privacyregelgeving 

  De huidige basiswet over de verwerking van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierin staan onder meer de basisbeginselen waaraan iedere organisatie of professional dient te voldoen bij de verwerking van persoonsgegevens. Zo mogen geen persoonsgegevens worden verwerkt zonder doel of wettelijke grondslag, dienen persoonsgegevens adequaat te worden beveiligd en zal de betrokkene moeten worden geïnformeerd over de wijze van omgang met zijn of haar persoonsgegevens. 

  Komende privacyregelgeving

  Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de Wbp zal vervangen. De basisbeginselen blijven gelijk, maar er komen wel een aantal verplichtingen bij. De belangrijkste verplichting wordt dat iedere organisatie of professional zal moeten kunnen aantonen dat de privacyregels worden nageleefd. Dat zal aan de hand van documenten gebeuren. Zie daarover ook mijn eerdere blogpost over de zogenaamde documentatieplicht. 

  E-learning

  In april 2017 heeft een webinar plaatsgevonden over privacy voor loopbaanprofessionals. Daar zijn veel vragen uit voortgekomen. Daarom is samen met Rapasso een e-learning met een lessenreeks over privacy opgezet. De eerste twee lessen kun je hieronder vinden. Mocht je vragen hebben over privacy of over de e-learnings neem dan contact op met Monique Hennekens.