blog

  Een gewaarschuwd adviseur telt voor twee!

  Helmy Schellens
  Helmy Schellens Publicatiedatum: 5 april 2016 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Een gewaarschuwd adviseur telt voor twee!

  Huwelijkse voorwaarden, de verrekenovereenkomst en de financieel adviseur: een gevaarlijke combinatie

  De rechtbank Den Haag heeft op 23 maart 2016 een door een professioneel adviseur opgestelde vaststellingsovereenkomst tot uitvoering van het periodieke verrekenbeding in een akte huwelijkse voorwaarden vernietigd omdat het advies over de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden verkeerd was. ECLI:NL:RBDHA:2016:3218

  Het ging in die zaak weliswaar om een professionele executeur die voor de erfgenamen en de weduwe een vaststellingsovereenkomst (verrekenovereenkomst) had opgesteld,  maar voor de executeur kan evenzeer de financieel adviseur worden gelezen. De adviseur had fouten gemaakt bij de berekening van het aangebrachte (dus privé) vermogen van één van de echtgenoten en hij had ook het inkomstenbegrip in de akte huwelijkse voorwaarden niet goed toegepast. In plaats van € 400.000,– had de weduwe recht op meer dan 1,3 miljoen, nogal een verschil.

  De rechtbank oordeelt dat partijen bij de overeenkomst hebben gedwaald omdat sprake was van een misvatting ten aanzien van wat partijen als zeker en onbetwist aan hun overeenkomst ten grondslag hebben gelegd.

  Deze uitspraak bewijst opnieuw hoe belangrijk het is om dit soort overeenkomsten door een deskundige op het gebied van het huwelijksvermogensrecht te laten opstellen of tenminste te laten toetsen. Ik schreef daarover al eerder in mijn blog van 2 november 2015
  Huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding lijken duidelijk maar zijn dat in de praktijk vaak niet. Financieel adviseurs zonder voldoende kennis van het huwelijksvermogensrecht laten zich naar mijn mening te snel verleiden tot het opstellen van een (periodieke) verrekenovereenkomst ( ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd) waarin de omvang van het te verrekenen vermogen wordt vastgesteld tussen echtgenoten.
  Deze uitspraak is hopelijk een goede waarschuwing om dat niet meer te doen. Niet voor niets luidt het spreekwoord: schoenmaker blijf bij je leest.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Ton van Os