blog

  Erfrecht voor echtgenoten met kinderen: een fatsoenlijke regeling. Testamenten toch gewenst!

  Erik van den Munckhof
  Erik van den Munckhof Publicatiedatum: 13 oktober 2015 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Erfrecht voor echtgenoten met kinderen: een fatsoenlijke regeling. Testamenten toch gewenst!

  De wettelijke verdeling

  Op 1 januari 2003 is het nieuwe erfrecht ingevoerd. Ben je gehuwd en heb je kinderen, dan zijn op grond van de wet jouw echtgenoot en kinderen de erfgenamen. Is er geen testament dan gaat bij jouw overlijden de hele erfenis naar jouw echtgenoot. Jouw kinderen krijgen een vordering op je echtgenoot. Deze vordering kunnen zij nog niet opeisen. Deze zogenaamde wettelijke verdeling zorgt ervoor dat je echtgenoot – in beginsel – ongestoord kan verder leven. Een fatsoenlijke regeling.

  Vijf redenen voor het maken van een testament

  In de praktijk merk ik dat veel ondernemers denken dat hiermee alles is geregeld. Veelal realiseren zij zich niet dat de wettelijke verdeling slechts een basisregeling betreft. Vaak is het verstandig om deze basisregeling aan te vullen. Ik noem vijf redenen:

  1. Uitsluitingsclausule

  Volgens de wet erft een kind van zijn ouder en niet zijn of haar partner. Is een kind in gemeenschap van goederen getrouwd of als partner geregistreerd, dan moet dit kind in geval van echtscheiding wel de erfenis delen met de ex-partner. Dit geldt ook voor de eventuele onderneming. Van belang daarbij is dat niet alleen de waarde door het kind gedeeld moet worden met de ex-partner. Ook de zeggenschap over de aandelen, goederen van de onderneming of andere bezittingen komt opeens aan beiden toe. Een voor uw kind onwenselijk resultaat. Met het opnemen van een uitsluitingsclausule voorkom je dat.

  2. Bewind

  Bij wet zijn kinderen met 18 jaar meerderjarig.  Ze kunnen dan zelf bepalen wat zij met hun vermogen en jouw erfenis doen. Over het vermogen dat zij zelf gespaard hebben heb je niets te zeggen, maar over jouw erfenis wel. Als je een bewindvoerder aanstelt, regel je dat hij of zij jouw erfenis beheert totdat het kind bijvoorbeeld 23 jaar is. Een goede bewindvoerder zal jouw kind ook coachen in het omgaan met geld en het nemen van belangrijke beslissingen.

  3. Executeur

  Soms is het belangrijk dat er direct na overlijden zaken geregeld kunnen worden. Een executeur biedt dan uitkomst. De executeur brengt de erfenis in kaart en zal de erfgenamen benaderen. Zeker wanneer je een onderneming heeft of onduidelijk is of een erfenis positief of negatief is kan de executeur vast  voorwerk verrichten.

  4. Voogdij

  Wie zorgt er voor jouw kinderen als jij en jouw echtgenoot er niet meer zijn? Een moeilijk onderwerp, maar toch goed om vast te leggen. In een testament kun je regelen wie de voogdij krijgt over jouw minderjarige kinderen. De voogd en een bewindvoerder hoeven niet dezelfde persoon te zijn. De één is soms beter in opvoeden en de ander in financieel beheer.

  5. Fiscaal flexibel

  De wettelijke regeling biedt een beperkte mogelijkheid om erfbelasting vooruit te schuiven. Een testament zorgt voor maximale flexibiliteit. Indien je een onderneming hebt is het cruciaal om een testament op te stellen om zo ook optimaal gebruik te kunnen maken van de bedrijfsopvolgingsregelingen.

  Meerdere redenen denkbaar

  Dit zijn slechts een vijftal redenen. Meerdere redenen zijn denkbaar, met andere woorden: wordt vervolgd…

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Claudia Lap