blog

  Europees Hof beschermt werknemers bij pre-pack!

  Afbeelding voor Europees Hof beschermt werknemers bij pre-pack!

  In mijn vorige blog “Voorlopige overwinning voor werknemers bij pre-pack?” heb ik uitgelegd welke vragen de kantonrechter van de rechtbank Midden Nederland aan het Europees Hof van Justitie heeft voorgelegd. De advocaat-generaal heeft zijn advies op 29 maart 2017 aan het Europees Hof kenbaar gemaakt en geadviseerd dat de werknemers bescherming genieten als er na een pre-pack gevolgd door faillissement sprake is van een snelle doorstart van de failliete onderneming. Deze situatie dient voor de positie van de werknemers gelijk gesteld te worden met een overgang van een onderneming buiten faillissement. De opvolgende eigenaar, de doorstarter na faillissement, dient alle in dienst zijnde werknemers van rechtswege mee over te nemen.  

  Beslissing Europees Hof van Justitie

  Het Europees Hof heeft in navolging van het advies van de Advocaat-Generaal geoordeeld dat een procedure gericht op het tot stand brengen van een doorstart voorafgegaan door een pre-pack niet ziet op een faillissement dat beoogt het vermogen van de failliete onderneming te liquideren. Een pre-pack ziet op een doorstart uit faillissement dat gelijk te stellen is met een overgang van onderneming waarbij de betrokken werknemers beschermd dienen te worden. Indien een pre-pack niet ziet op een doorstart van een onderneming maar een voorbereiding is op een ordentelijke afwikkeling van een faillissement, dan kan een pre-pack wel een nuttig instrument blijken te zijn. (Europees Hof C-126/16).  

  Welke invloed heeft deze uitspraak op de praktijk?

  Uitspraken van het Europees Hof zijn dwingendrechtelijk van aard, dat wil zeggen rechters in Nederland zijn hieraan gebonden. De verwachting is dat de Kantonrechter Midden Nederland deze beslissing zal overnemen en dat de ontslagen werknemers in het faillissement van Kinderdagverblijf Estro alsnog een vordering geldend kunnen maken bij de doorstarter Smallsteps. Ook werknemers van andere doorstartende ondernemingen, waar een pre-pack aan voorafgegaan is, kunnen alsnog een claim neerleggen bij de doorstarter. Dit kan voor deze doorstarters grote financiële gevolgen hebben.  

  Is dit een overwinning voor de werknemers?

  De werknemers die bij de doorstartende onderneming geen nieuw arbeidscontract aangeboden hebben gekregen en werknemers die op ongunstiger arbeidsvoorwaarden bij de doorstarter in dienst zijn getreden, kunnen een claim neerleggen bij de doorstartende onderneming, c.q. de nieuwe werkgever.

  Voor toekomstige faillissementen voorafgegaan door een pre-pack zal het in de praktijk betekenen dat bij een faillissement minder werkgelegenheid behouden blijft. De financiële risico’s zijn voor doorstarters te groot nu zij gehouden zijn alle werknemers onder gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden in dienst te nemen. De uitspraak van het Europees Hof van Justitie kan wel eens een pyrrusoverwinning voor de werknemers betekenen.  

  Voor meer informatie over deze uitspraak kun je contact opnemen met Anne-Marie Weersink.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Claudia Lap