blog

  Faillissementsaanvraag als incassomiddel: hoe werkt dat nu?

  Het aanvragen van het faillissement van een debiteur kan een effectief middel zijn om alsnog betaling van een openstaande factuur te verkrijgen. De debiteur zal in de regel immers willen voorkomen dat hij failliet wordt verklaard. Hoe en wanneer werkt dat nu?

  Waarom een faillissementsaanvraag?

  Op het moment dat een factuur onbetaald blijft, kun je  rechtsmaatregelen nemen om betaling af te dwingen. Het voeren van een gerechtelijke procedure en het leggen van conservatoir beslag kan echter kostbaar zijn en veel tijd kosten, terwijl het onzeker is of dit tot betaling zal leiden. Vooral als sprake is van een onbetwiste vordering, kan het indienen van een faillissementsaanvraag een goed alternatief zijn omdat het relatief goedkoop is en je vaak snel duidelijkheid krijgt. Een debiteur zal in de regel een faillissement willen voorkomen zodat de druk van een faillissementsaanvraag regelmatig voldoende blijkt te zijn om alsnog betaling van een openstaande factuur te verkrijgen.

  Het indienen van de faillissementsaanvraag

  Een faillissementsaanvraag moet bij de rechtbank worden ingediend door een advocaat door middel van een verzoekschrift. Dit verzoekschrift hoeft niet heel uitgebreid te zijn. In het verzoekschrift hoef je de vordering namelijk slechts summier te onderbouwen. Na indiening van het verzoekschrift zal de rechtbank een zitting bepalen waarbij in ieder geval je advocaat aanwezig moet zijn. Deze zitting vindt over het algemeen plaats binnen twee tot zes weken na indiening van het verzoekschrift. De debiteur wordt voor deze zitting opgeroepen door de rechtbank of door je advocaat.

  Aanhouden van de zitting

  Bij de meeste faillissementen zul je als schuldeiser, ervan uitgaande dat je geen wettelijk voorrangsrecht hebt, niets ontvangen. Je wilt dan ook waarschijnlijk niet dat het faillissement daadwerkelijk wordt uitgesproken. Als de aanvraag niet tot betaling leidt, kun je de aanvraag voor de zitting intrekken om het faillissement van de debiteur en verdere advocaatkosten te voorkomen. Je kunt er ook voor kiezen om de zitting voor maximaal acht weken aan te houden. Zeker als je een betalingsregeling met je debiteur bent overeengekomen, zal de dreiging van een mogelijk faillissement voor de debiteur vaak reden zijn om de betalingsregeling na te komen.

  Pluraliteit van schuldeisers

  Een misverstand dat bij veel ondernemers leeft, is dat voor het indienen van een faillissementsaanvraag sprake moet zijn van minimaal twee schuldeisers, de zogenaamde ‘pluraliteit van schuldeisers’. Voor het indienen van een verzoekschrift is dat echter niet nodig. Pas op de zitting dien je, als aanvrager, te onderbouwen dat de debiteur verkeert in de toestand dat hij is opgehouden met betalen. De rechtbank zal het faillissement alleen uitspreken als ter zitting blijkt dat de debiteur meerdere schulden onbetaald laat. Dit is voor de rechter namelijk een vereiste om te kunnen oordelen dat jouw debiteur in staat van faillissement verkeert. Als je de faillissementsaanvraag gebruikt om betaling van een openstaande factuur te verkrijgen, wordt de faillissementsaanvraag alleen maar ingediend met de bedoeling dat de debiteur, met een faillissementszitting in het vooruitzicht, alsnog tot betaling overgaat. Jouw debiteur weet immers niet of je de faillissementsaanvraag daadwerkelijk door zult zetten.

  Betaling nadat het faillissement is aangevraagd

  Als de debiteur jouw vordering volledig heeft voldaan nadat je zijn faillissement heeft aangevraagd, kun je de aanvraag weer intrekken. Als de debiteur slechts gedeeltelijk heeft betaald, doe je er ook verstandig aan om uiteindelijk de aanvraag in te trekken. Als je namelijk een betaling ontvangt, nadat je het faillissement hebt aangevraagd en het faillissement wordt ook op dat verzoek uitgesproken, dan zal de curator deze betaling vernietigen en het ontvangen bedrag terugvorderen. Doordat je wist van de faillissementsaanvraag en toch betaling hebt ontvangen, is dit namelijk ‘paulianeus’ op grond van artikel 47 van de Faillissementswet. Als je de faillissementsaanvraag intrekt en kort daarna weer indient, loop je dit risico niet. Als je een nieuw verzoek tot faillietverklaring indient, ben je wel opnieuw griffierecht verschuldigd. Het griffierecht bedraagt anno 2014 € 608,00, tenzij het verzoek wordt ingediend door een natuurlijk persoon. In dat geval bedraagt het griffierecht € 282,00. Dit griffierecht is verschuldigd zodra het verzoekschrift is ingediend. Als de zitting wordt aangehouden, hoef je niet nogmaals griffierecht te betalen.

  Voor welke gevallen?

  Bij een onderbouwde betwisting van de vordering zal niet snel een faillissement worden uitgesproken en een debiteur die dit weet, zal dan ook niet snel alsnog tot betaling overgaan. De faillissementsaanvraag als incassomiddel werkt dan ook met name bij onbetwiste vorderingen waarbij de debiteur in staat is om in ieder geval een deel van jouw vordering te voldoen. Een debiteur die daadwerkelijk verkeert in de toestand dat hij is opgehouden met betalen, kan immers simpelweg niets betalen en dan zal ook dit incassomiddel geen effect sorteren.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Franc Pommer