blog

  Gebruik BSN: wees voorzichtig

  Monique Hennekens Publicatiedatum: 3 juni 2016 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Gebruik BSN: wees voorzichtig

  Veel organisaties gebruiken het BSN van klanten, relaties en werknemers. Mag dat? Nee, want het gebruik van iemands’ BSN is aan strikte regels gebonden. Een werkgever mag het Burger Service Nummer (BSN) van werknemers niet gebruiken voor de toegangscontrole in het kantoorpand. Op een bedrijventerrein mogen leveranciers niet worden gevraagd om hun BSN. Bij de inschrijving van een kandidaat bij een uitzendbureau mag ook niet standaard gevraagd worden om het BSN. Een kopie van een paspoort maken bij autohuur of voor een abonnement op de sportschool zonder dat het BSN wordt weggestreept, is ook in strijd met de wet. Wanneer en hoe mag een BSN dan wel gebruikt worden?

  Het BSN is een uniek nummer en wordt beschouwd als een persoonsgegeven van gevoelige aard. Het is oorspronkelijk bedoeld voor de communicatie tussen burgers en de overheid. Andere organisaties mogen het BSN uitsluitend gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Het gebruik van een BSN is aan strikte regels gebonden en de Autoriteit Persoonsgegevens treedt actief op tegen verkeerd gebruik.

  Privacy

  Omdat het BSN uniek is zijn de privacy risico’s groot. Persoonsgegevens uit verschillende overheidsbestanden kunnen via het BSN eenvoudig worden gekoppeld. Bij onzorgvuldig gebruik van BSN’s is het gevaar voor misbruik van gegevens en identiteitsfraude groot. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is daarom bepaald dat het BSN uitsluitend mag worden gebruikt ter uitvoering van de wet. Dat betekent dat bedrijven, werkgevers of andere organisaties het BSN alleen mogen gebruiken als zij daartoe op basis van een wettelijke regeling verplicht zijn. Het gebruik moet ook strikt beperkt zijn tot het doel van die betreffende wet. Een werkgever is verplicht het BSN van zijn werknemers op te nemen in de salarisadministratie voor de loonbelasting, maar mag dit BSN niet buiten dat doel gebruiken, bijvoorbeeld als uniek nummer om personeelsadministraties te koppelen. Een verhuurder dient het BSN door te geven aan de belastingdienst voor huurtoeslag, maar mag dit niet vermelden in briefwisseling met haar huurders.

  Autoriteit Persoonsgegevens

  In een persbericht van 24 mei jl. heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) expliciet aangegeven op te treden tegen verboden gebruik van BSN’s. Sinds 1 januari 2016 heeft de AP de bevoegdheid gekregen om boetes op te leggen als een organisatie zich niet aan de Wet bescherming persoonsgegevens houdt. Voor het onjuist gebruik van het BSN zou deze boete kunnen oplopen tot € 820.000. De AP heeft zelfs opgeroepen om haar te tippen als een organisatie het BSN onjuist gebruikt. Wees daarom voorzichtig met het gebruik van BSN’s en zorg ervoor dat je er zorgvuldig mee om gaat, voordat iemand de AP tipt.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Mark Perlot