blog

  Gooit (ex) partner roet in het eten bij afkoop/omzetting pensioen in eigen beheer?

  Helmy Schellens
  Helmy Schellens Publicatiedatum: 4 oktober 2016 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Gooit (ex) partner roet in het eten bij afkoop/omzetting pensioen in eigen beheer?

  Als het aan het kabinet ligt, wordt het Pensioen in Eigen Beheer (PEB) per 1 januari 2017 afgeschaft. Voor bestaande PEB-verplichtingen worden fiscaal aantrekkelijke faciliteiten geboden om de DGA te verleiden zijn PEB daadwerkelijk af te kopen of om te zetten in een spaarvariant in eigen beheer. Klik hier voor een korte samenvatting  of lees de uitgebreide Memorie van Toelichting

  Veel financieel adviseurs bereiden dit najaar informatieavonden voor of informeren de DGA schriftelijk over de mogelijkheden. Ik vraag in dit blog speciale aandacht voor de positie van de (ex) partner en verwacht dat die vaker dan gewenst roet in het eten van de DGA zal gooien waardoor er minder PEB zal worden afgekocht of omgezet dan nu verwacht.

  Instemming (ex) partner nodig voor afkoop of omzetting PEB

  De afkoop van het PEB of het omzetten van het PEB in een spaarvariant in de BV heeft verlaging van de aanspraken van de (ex) partner tot gevolg. Om de rechten van de (ex) partner te beschermen en te zorgen dat die zich bewust is van de gevolgen, moet de (ex) partner uitdrukkelijk instemmen met afkoop of omzetting. Die instemming moet blijken uit het formulier dat de fiscus voorschrijft als de DGA zijn PEB wil afkopen of wil omzetten.

  In de Memorie van Toelichting staat dat de (ex) partner geen goede reden heeft instemming te weigeren als er passende afspraken worden gemaakt of compensatie wordt geboden voor het verlies van rechten door de (ex)partner in de B.V. Het is op dit onderdeel dat ik de nodige problemen of discussie voorzie, vooral bij gescheiden DGA’s die het pensioenaandeel van de ex nog in de B.V. hebben zitten.

  Wat zijn passende afspraken of compensatie?

  Is dat het betalen van een geldbedrag en zo ja hoeveel, moet alsnog het pensioendeel van de ex worden afgestort, of is wijziging huwelijkse voorwaarden gerechtvaardigd?

  Vooral de partner die als gevolg van de huwelijkse voorwaarden geen recht heeft op een deel van de waarde van de B.V. of gescheiden is van de DGA zal kritisch mogen zijn en niet zo maar akkoord gaan met afkoop of omzetting. Volgens mij zit de gescheiden DGA helemaal niet te wachten op een discussie met zijn ex partner en al helemaal niet op het betalen van een financiële tegemoetkoming.

  Het belastingvoordeel dat de DGA bij afkoop in het vooruitzicht wordt gesteld tot en met 2019 gaat dan grotendeels teniet door de compensatieclaim van de (ex) partner. Dan wordt het gebruik maken van de fiscale faciliteiten ineens veel minder interessant. Als de DGA niettemin een naar zijn mening alleszins redelijke compensatie biedt, en de (ex) partner weigert instemming, dan kan een kort geding mogelijk uitkomst bieden.

  Tips voor de gehuwde of gescheiden DGA en zijn financieel adviseur

  Het niet goed voorlichten van de (ex) partner is risicovol en voor de financieel adviseur mogelijk schending van zijn zorgplicht. Doe jouw voordeel met onderstaande tips.

  1. Laat eerst door een pensioendeskundige doorrekenen wat beide varianten fiscaal en financieel betekenen.

  2. Vraag om schriftelijk advies van die deskundige over de te maken keuze.

  3. Informeer de (ex) partner schriftelijk, bespreek wat dit betekent voor de aanspraken van de (ex) partner en vraag om een schriftelijk akkoord.

  4. Leg ook de compensatie vast als die wordt overeengekomen.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Teuntje Verbaandert