blog

  Helft zieke werknemers mankeert medisch niets

  Afbeelding voor Helft zieke werknemers mankeert medisch niets

  Afgelopen weekend berichtten meerdere media, waaronder Trouw en de NOS,  dat de helft van de zieke werknemers medisch gezien niks mankeert. De vereniging van bedrijfsartsen, NVAB,  laat zelfs weten dat zij denken dat in 70-80% van de gevallen het ziekteverzuim geen medische oorzaak heeft. Dat zijn opmerkelijke uitspraken en een reactie lijkt mij op zijn plaats.

  Wanneer is sprake van arbeidsongeschikt ten gevolge van ziekte?

  Uit (de titel van) bovenstaand artikel zou kunnen worden opgemaakt dat je als werkgever massaal wordt besodemieterd door de eigen medewerkers. Hoewel ik niet uitsluit dat er ook bij jou in het bedrijf werknemers rondlopen die weleens een loopje met de regels nemen, is het van belang op te merken dat bijvoorbeeld ook privé problemen wel degelijk kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid ten gevolg van ziekte en dus tot een terechte ziekmelding. Niet zozeer de oorzaak is van belang, als wel het gevolg. Het is (uitsluitend) aan de bedrijfsarts om te beoordelen of sprake is van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte.

  Voorkomen is beter dan genezen

  De onderzoekers geven terecht aan dat communicatie tussen werkgever en werknemer van groot belang is. (Privé)problemen moeten bespreekbaar zijn. Daarin ligt niet alleen een rol weggelegd voor de werknemer, maar ook voor jou als werkgever. Op het moment dat je weet wat er speelt en wat medewerkers bezig houdt, is een oplossing wellicht snel(ler) gevonden en hoeft het mogelijkerwijs niet te leiden tot daadwerkelijke arbeidsongeschiktheid.  Voorkomen is immers beter dan genezen. Bovendien scheelt het enorm in de portemonnee.

  Informeer de bedrijfsarts

  Indien een medewerker zich dan toch ziek meldt, informeer dan ook de bedrijfsarts. In (te) veel gevallen baseert de bedrijfsarts zijn oordeel en advies uitsluitend op de informatie die hij van je medewerker heeft verkregen. Onder andere in conflictsituaties is tijdige informatie van de werkgever voor de bedrijfsarts echter van groot belang. Informeer dan ook de bedrijfsarts voordat deze je medewerker onderzoekt. Geef aan wat je denkt dat er speelt en wat volgens jou zou kunnen bijdragen aan een oplossing.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Daisy Adams