blog

  Het roer is om in Europa

  Odette Paardekooper
  Odette Paardekooper Publicatiedatum: 3 november 2015 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Het roer is om in Europa

  Tijdens de vakantie bekruipt menigeen het gevoel van: dit kan anders! Enkelen wagen de gok en kopen een appartement in het buitenland of emigreren zelfs. Over het algemeen een hele onderneming, elk land kent immers zijn eigen regels voor aankoop van onroerend goed. Om over het erfrecht nog maar te zwijgen.

  Dit jaar is daar een mooie oplossing voor gekomen. De Europese Unie heeft per 17 augustus 2015 de Europese Erfrechtverordening bekrachtigd.

  Voor iemand die bijvoorbeeld in Frankrijk woont of daar een woning bezit, geldt dat bij overlijden Frans erfrecht van toepassing is. Het Franse erfrecht kent echter geen vriendelijke langstlevende regeling zoals wij die in Nederland hebben. Daarnaast accepteerde het Frans erfrecht tot 17 augustus geen rechtskeuze voor een ander erfrecht dan de Franse wet. In de praktijk was dit meestal geen probleem. Als de erfgenamen het met elkaar eens waren, wilde de Franse notaris nog wel eens Nederlands erfrecht toepassen.

  De vraag rijst: is jouw testament wel “moveproof”? Zeker wanneer de familieverhouding te wensen over laat is het oppassen geblazen. Niet elk land kent de langstlevende echtgenoot of samenwonende partner zo’ n ruimhartige positie toe als wij dat doen. Met een goed testament valt er altijd wat te regelen.

  Rechtskeuze

  De verordening regelt dat een EU- onderdaan kan kiezen voor toepassing van het erfrecht van haar/zijn nationaliteit. Als je geen rechtskeuze maakt, geldt in beginsel het erfrecht van de laatste woonplaats. De verordening geldt voor de lidstaten van de Europese Unie met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

  Daarmee staat de deur open om een einde te maken aan de onzekerheid welk erfrecht van toepassing is en hoe de afwikkeling van jouw nalatenschap zal gaan. Een ander voordeel is dat je niet meer in het land waar je een tweede woning of ander vermogen heeft een aanvullend testament hoeft te maken. Juist de aanvullende testamenten willen nog weleens voor onduidelijkheid zorgen. De buitenlandse notaris past voor hem onbekend Nederlands recht toe of past het eigen erfrecht toe dat je niet kent. Het is prettig om in jouw eigen taal jouw wensen kenbaar te maken en vast te leggen.

  Europese verklaring van erfrecht

  De Nederlandse notaris kan ook een Europese verklaring van erfrecht afgeven wanneer je vermogen in een EU-lidstaat hebt. Denk aan het appartement in Spanje. Je hoeft dan geen verklaring van erfrecht op te laten maken in Spanje. Als je elders in Europa woont mag de Nederlandse notaris onder voorwaarde een Europese verklaring van erfrecht afgeven. Daarnaast blijft de Nederlandse notaris bevoegd voor je een Nederlandse verklaring van erfrecht af te geven.

  Conclusie

  Als Nederlander kan je een Nederlands testament maken en kan jouw nalatenschap naar Nederlands recht worden afgewikkeld, ook wanneer je elders in de EU woont of bezit heeft. Reden te meer om nu echt over de grens te kijken!

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Christiaan Donners