blog

  Zijn uw huwelijkse voorwaarden scheidingsproof?

  Helmy Schellens
  Helmy Schellens Publicatiedatum: 6 juli 2015 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Zijn uw huwelijkse voorwaarden scheidingsproof?

  Veel (aanstaande) ondernemers trouwen op huwelijkse voorwaarden. Een belangrijke reden is de wens om vermogen tegen verhaal van schuldeisers te beschermen als het met de onderneming mis gaat.
  De gang naar de notaris is snel gemaakt, er wordt gekozen voor een standaardtekst en daarna verdwijnt de akte in de kluis. Als het huwelijk jaren later strandt, komen de huwelijkse voorwaarden weer op tafel en zijn de financiële gevolgen vaak veel ingrijpender dan verwacht, vooral als sprake is van een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding en een verouderde akte huwelijkse voorwaarden.
  Om dan problemen te voorkomen is de oplossing eenvoudig maar niet meteen voor de hand liggend: ga vóór of tijdens het huwelijk samen voor advies naar een echtscheidingsadvocaat die tevens mediator is.

  Juridische status van huwelijkse voorwaarden

  Een akte huwelijkse voorwaarden is een contract voor onbepaalde tijd tussen man en vrouw waarin zij vastleggen of en zo ja welk vermogen zij bij echtscheiding en/of overlijden willen delen. Het is maatwerk waarbij van echtgenoten wordt gevraagd om voor langere termijn te bedenken wat ze wel of niet willen afrekenen met elkaar. Het is ook een momentopname en de keuze voor de inhoud van de akte wordt vaak bepaald door de financiële situatie van de echtgenoten op dat moment. De huwelijkse voorwaarden blijven gelden zolang ze niet worden gewijzigd.

  Het periodiek verrekenbeding is een onding

  Veel huwelijkse voorwaarden bevatten alleen een periodiek verrekenbeding op grond waarvan na afloop van elk jaar het gespaarde inkomen fifty- fifty moet worden verdeeld. Het begrip inkomen is niet eenduidig en als echtscheidingsadvocaat heb ik al heel veel inkomstenbegrippen in huwelijkse voorwaarden gezien, van heel kort tot heel uitgebreid.
  Mijn ervaring is dat dit beding de oorzaak is van veel conflicten en juridische procedures.
  Op de eerste plaats omdat 99% van de echtgenoten niet jaarlijks afrekenen  en op de tweede plaats omdat de tekst van het inkomstenbegrip vaak niet duidelijk of voor meerdere uitleg vatbaar is.

  Bij echtscheiding van de ondernemer ontstaat dan discussie of de waarde van de onderneming wel of niet moet worden verrekend. Een niet nageleefd verrekenbeding en een ruim omschreven inkomstenbegrip leiden er vaak toe dat de ondernemer de helft van de waarde zijn bedrijf met zijn ex partner moet afrekenen. En dat terwijl hij dacht dat de huwelijkse voorwaarden hem daarvoor zouden behoeden.

  Veel huwelijkse voorwaarden zijn verouderd

  Ook vind ik dat echtgenoten onvoldoende beseffen hoe belangrijk het is om de huwelijkse voorwaarden periodiek onder de loep te nemen en na te gaan of ze nog wel passen bij de situatie van echtgenoten.
  Vooral huwelijkse voorwaarden die voor 1995  zijn opgemaakt zijn vaak niet meer van deze tijd en ingehaald door de wet en jurisprudentie.

  De oplossing: ga naar een echtscheidingsadvocaat/mediator

  Echtscheidingsadvocaten zijn ervaren in het toetsen van huwelijkse voorwaarden op potentiele conflicten en/of onduidelijkheden. Advocaten kijken met andere ogen naar huwelijkse voorwaarden dan notarissen. Ze kunnen dus een nuttige rol vervullen bij het bepalen van de inhoud van huwelijkse voorwaarden en bij de beantwoording van de vraag of een update wel of niet gewenst is.
  Ik ben ervan overtuigd dat een coproductie tussen notaris en echtscheidingsadvocaat/mediator leidt tot een akte huwelijkse voorwaarden die scheidingsproof kan zijn.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Mark Perlot