blog

  In huwelijkse voorwaarden afspreken geen alimentatie...? Mooi niet(ig)!

  Emile Bosveld Publicatiedatum: 13 november 2017 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor In huwelijkse voorwaarden afspreken geen alimentatie...? Mooi niet(ig)!

  Al eerder schreef ik in een blog over partneralimentatie en een wetsvoorstel over mogelijke wijziging van regelgeving

  Aangepast wetsvoorstel

  Eén van de punten van dat wetsvoorstel was om het mogelijk te maken om in huwelijkse voorwaarden (dus nog vóór het ‘ja-woord’) af te spreken dat nooit sprake zal zijn van partneralimentatie (het zogenaamde ‘nihilbeding’). Na kritiek van de Raad van State, de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFas) en de Raad voor de Rechtspraak is het wetsvoorstel aangepast en werd dit onderdeel geschrapt.

  Een ‘nihilbeding’ in huwelijkse voorwaarden blijft daardoor nietig ex art. 1:400 lid 2 BW.

  Uitspraak Hof Den Haag

  Zo ook een uitspraak van het Hof Den Haag eerder dit jaar.
  De argumenten van de man in die uitspraak dat beide partijen ‘een langjarige alimentatieverplichting vanwege een eerder huwelijk met kinderen als emotioneel belastend hebben ervaren’, zijn voor het Hof niet overtuigend om de rechtsgeldigheid van het tussen hun afgesproken nihilbeding daar uit af te leiden. Net zo min als de stelling van de man dat zowel zijn (nu) ex als hij het nihilbeding destijds zonder voorbehoud hebben aanvaard ondanks twijfel over de rechtsgeldigheid daarvan.

  Formeel heet dat dan dat ‘het beroep van de vrouw op nietigheid van het nihilbeding in de huwelijksvoorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is.’
  Ofwel: een nihilbeding in huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) was nietig, is nietig, blijft nietig en werkt niet bij echtscheiding. Zowel op grond van jurisprudentie als in het genoemde wetsvoorstel.

  Waar zeg je ‘ja’ tegen?

  Als je er zeker van wil zijn dat je nooit partneralimentatie hoeft te betalen blijft het advies: niet trouwen en geen geregistreerd partnerschap aangaan, maar een samenlevingsovereenkomst opstellen!

  Weet dus waar je ‘ja’ tegen zegt!

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor José Jochemsen-Vernooij