blog

  Is de payrollwerknemer nu echt gelijk aan een uitzendkracht?

  Ton Hendriks Publicatiedatum: 8 december 2016
  Afbeelding voor Is de payrollwerknemer nu echt gelijk aan een uitzendkracht?

  Onlangs schreef ik een blog over de vraag of bij andere driehoeksrelaties dan het traditionele uitzenden gebruik kan worden gemaakt van de zogenoemde uitzendovereenkomst (geregeld in artikel 7:690 BW) en zo ja, of dan ook het verlichte arbeidsrechtelijke regime toegepast kan worden (geregeld in artikel 7:691 BW).

  Kamerbrief over bericht payrollwerknemer gelijk aan uitzendkracht

  Naar aanleiding van voormelde uitspraken heeft de Tweede Kamer onlangs vragen gesteld aan minister Asscher. Laatstgenoemde heeft daar op 5 december jl. op geantwoord met deze kamerbrief. Daaruit blijkt kort gezegd dat de minister nu niet overgaat tot wettelijk ingrijpen en dat er ook geen overeenstemming (bij de sociale partners) bestaat over maatregelen die getroffen zouden moeten worden.

  Gevolgen

  Naar het oordeel van de Hoge Raad vallen ook werknemers in het geval van detachering, maar ook in het geval van payrolling, in beginsel onder de reikwijdte van het pensioenfonds van de uitzendsector (StiPP) en moet het bedrijf voor de werknemersverzekeringen in beginsel ingedeeld worden in de sector Uitzendbedrijven. In beginsel omdat zij op grond van de toepasselijke regels nog steeds in een andere sector kunnen worden ingedeeld, namelijk de sector waarin hun werknemers (voornamelijk) werkzaam zijn (de ‘vaksector’). Met ingang van 1 juli 2015 is het ontslagrecht zodanig aangepast dat een payrollwerknemer dezelfde bescherming geniet als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij een werkgever. Dit uitgangspunt kan echter wel enigszins worden ondergraven als gevolg van deze uitspraken. Ook dat wordt erkend door de minister.

  Meer weten

  Indien je hier meer over wilt weten, zie dan bijvoorbeeld ook deze blog of neem vrijblijvend contact met ons op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Christiaan Donners