blog

  Kansloze procedure? Advocaat aansprakelijk!?

  Christiaan Donners
  Christiaan Donners Publicatiedatum: 30 oktober 2015 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Kansloze procedure? Advocaat aansprakelijk!?

  Iedereen heeft het recht om zaken aan de rechter voor te leggen en hierover een beslissing te krijgen. Maar zelfs als je in een procedure volledig in het gelijk wordt gesteld, hoeft de wederpartij jouw advocaatkosten vaak niet volledig te vergoeden en blijf je met een kostenpost achter. Dit voelt onrechtvaardig, maar is simpelweg een gevolg van het systeem. Toch is er hoop!

  Advocaat aansprakelijk voor kosten wederpartij bij een kansloze procedure

  Een advocaat die een bij voorbaat kansloze procedure begint, kan namelijk aansprakelijk zijn voor alle (advocaat)kosten die de wederpartij heeft moeten maken om verweer te voeren, zo besliste de kantonrechter te Arnhem onlangs.
  Wat was er gebeurd? De betreffende advocaat had de ex-vrouw van zijn cliënt in een kort geding gedagvaard, terwijl al bij voorbaat vast stond dat het kort geding kansloos was. De vrouw werd in het kort geding dan ook volledig in het gelijk gesteld, maar de man hoefde de door haar gemaakt proceskosten niet te vergoeden. Vervolgens vorderde de vrouw van de advocaat van de man een volledige vergoeding van de door haar gemaakte kosten. De kantonrechter overweegt dat een advocaat onrechtmatig handelt indien deze een wederpartij betrekt in een procedure die bij voorbaat kansloos is. Een advocaat kan zich hierbij niet verschuilen achter de opdracht van zijn cliënt. De advocaat van de man wordt dan ook door de kantonrechter veroordeeld om alle kosten van de vrouw te voldoen.

  “Eigen beursje”

   De vrouw moest dus een aparte procedure beginnen om de door haar gemaakte kosten van de advocaat van de man vergoed te krijgen. Vroeger kon dit ook nog op een andere manier. Toen gaf de wet namelijk een rechter de mogelijkheid om een advocaat al in de (kansloze) procedure te veroordelen tot betaling van de proceskosten als een advocaat de hem toevertrouwde belangen had verwaarloosd. Dit werd het “eigen beursje” genoemd. Als deze regeling nu nog zou bestaan, had de voorzieningenrechter in het kort geding de advocaat van de man al in de kosten kunnen veroordelen en was een aparte aansprakelijkheidsprocedure niet meer nodig geweest. In 2002 is deze regeling echter afgeschaft en vervangen door een regeling die veel minder ver gaat.

  Kansloze procedure: advocaat aansprakelijk?

  Betekent deze uitspraak van de kantonrechter nu dat je niet-vergoede proceskosten bij een kansloze procedure altijd op de advocaat van de wederpartij kunt verhalen? Nee, zo makkelijk zal het niet zijn. De kantonrechter overweegt namelijk ook dat een advocaat veel beoordelingsruimte wordt gegund. De aansprakelijkheid van een advocaat voor de proceskosten is dus pas aan de orde als een advocaat het wel heel bont heeft gemaakt.

  De ervaring leert overigens dat veel cliënten vinden dat zij in hun recht staan en dat de andere partij een kansloze vordering instelt. Natuurlijk is alleen dat gevoel nog niet genoeg om de advocaat van de wederpartij te verplichten zijn eigen beursje te trekken. Gelukkig maar, voor ons advocaten.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Anita Serra