blog

  Kraamverlof, partnerverlof en ouderschapsverlof voor vaders; ongebruikte rechten

  Ton Hendriks Publicatiedatum: 16 september 2015 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Kraamverlof, partnerverlof en ouderschapsverlof voor vaders; ongebruikte rechten

  Inleiding

  Het CBS meldde onlangs dat niet alle vaders gebruik maken van hun recht op betaald kraamverlof. Dat vind ik opmerkelijk. Zou het onwetendheid zijn, zijn er te veel verlofvormen die zorgen voor onduidelijkheid of hebben niet alle prille vaders behoefte aan het opnemen van kraamverlof? In de Troonrede staat dat het bevallingsverlof voor vaders wordt verlengd. Ik ben zelf een jonge vader en werd mede door deze berichten getriggerd om je over diverse verlofvormen voor prille vaders te informeren, ook omdat er sinds 1 januari 2015 al een en ander op dit front is gewijzigd.

  Kraamverlof

  In Nederland mogen mannelijke werknemers bij de geboorte van een kind (op dit moment) 2 dagen betaald kraamverlof opnemen. Bij een thuisbevalling dient de jonge vader het kraamverlof binnen 4 weken na de geboorte op te nemen. Bij een bevalling in het ziekenhuis binnen 4 weken nadat de baby is thuisgekomen. De werknemer is verplicht om de werkgever zo snel mogelijk na de geboorte te laten weten wanneer hij het kraamverlof opneemt. De werkgever kan dit verlof niet weigeren.

  Partnerverlof

  Sinds 1 januari 2015 heeft de jonge vader na de bevalling ook recht op 3 dagen ouderschapsverlof. Dit verlof wordt partnerverlof genoemd. Ook dit verlof mag de werkgever in beginsel niet weigeren. De prille vader kan het verlof direct na het kraamverlof opnemen. Of binnen 4 weken nadat de baby thuis is geboren of uit het ziekenhuis is thuisgekomen. Het verlof dient minstens 2 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum bij de werkgever te worden gemeld. Hierbij is van belang te vermelden dat het partnerverlof af gaat van het tegoed aan ouderschapsverlof. Let op, de jonge vader heeft (vooralsnog) geen recht op salaris tijdens het partnerverlof. Als het aan het kabinet ligt, gaat daar nu verandering in komen. Uit recente kabinetsplannen volgt namelijk dat de regering van plan is hiervan wel betaald verlof te maken met ingang van 1 juli 2017. De prille vader heeft dan recht op vijf dagen betaald verlof. Of het dan nog steeds partnerverlof wordt genoemd of gewoon kraamverlof is mij nog niet bekend.

  Ouderschapsverlof

  De jonge vader heeft ook recht op ouderschapsverlof voor het bij hem wonende kind, adoptiekind, pleegkind of stiefkind tot 8 jaar. Hij heeft recht op 26 keer zijn aantal arbeidsuren per week. Sinds 1 januari 2015 mag de werknemer zelf bepalen hoe en wanneer hij het ouderschapsverlof opneemt en de werknemer hoeft niet meer minstens 1 jaar bij de werkgever in dienst te zijn zoals voor 1 januari 2015 het geval was. De werkgever mag de aanvraag om ouderschapsverlof in principe niet weigeren. De werkgever mag dat alleen als het verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt (en daarvan is niet snel sprake). In dat geval dient de werkgever bovendien een andere verdeling van de verlofuren met de medewerker af te spreken. Ook hiervoor geldt dat de jonge vader geen recht op salaris heeft tijdens het verlof, tenzij dit is afgesproken in de arbeidsovereenkomst of cao, maar dat komt niet zo vaak voor. Voor meer informatie over ouderschapsverlof klik hier.

  Ik kan mij voorstellen dat het wegvallen van salaris voor de verlofperiode een drempel is voor het opnemen van partner- en/of ouderschapsverlof. Vooral als de vader de kostwinner is (en dat is nog steeds vaak het geval) kan het opnemen van onbetaald verlof een financiële aderlating zijn die het jonge gezin zich niet kan permitteren. Het kabinet lijkt die gezinnen nu dus enigszins tegemoet te gaan komen.

  Tot slot

  Naast bovenstaande verlofvormen bestaat er ook nog zoiets als calamiteitenverlof en kort- en langdurig zorgverlof. Ik kan me daarom voorstellen dat je ook na dit te hebben gelezen nog steeds vragen hebt. Voor meer informatie over zorgverlof klik hier, of neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Teuntje Verbaandert