blog

  Let op met LATTEN (en andere gewijzigde omstandigheden)!

  Emile Bosveld Publicatiedatum: 11 maart 2016 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Let op met LATTEN (en andere gewijzigde omstandigheden)!

  Vooruit denken

  Bij het opmaken van testamenten doen mensen hun best om zo ver mogelijk vooruit te denken en om zo veel mogelijke situaties te beschrijven. Ons advies is juist om de situatie van dat moment te regelen. Het willen regelen van een verre toekomst betekent dat het in veel gevallen én erg lastig te verwoorden blijkt én niet te overzien. Gevolg van zo’n verstrekkende regeling kan dan zijn dat mensen denken dat ze alles hebben geregeld en zich in de jaren daarna onvoldoende bewust zijn van de inhoud van die regeling.  Met als resultaat dat testamenten niet worden aangepast als de situatie (of relatie) anders wordt.

  Een voorbeeld

  Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van de Rechtbank Overijssel van begin dit jaar ECLI:NL:RBOVE:2016:9. De situatie was als volgt: een man benoemt in 1995 zijn partner tot enige erfgename, ‘mits ik ten tijde van mijn overlijden samenwoon en met haar een gemeenschappelijke huishouding voer.‘ Man en vrouw wonen in eerste instantie samen zoals wel vaker gebruikelijk in een relatie, maar besluiten in 2008 hun relatie als –LAT-relatie voort te zetten. De man overlijdt in 2014. De vraag is: wie erft er van de man, zijn partner of zijn (enige) zus? De partner vindt dat de voorwaarde dat sprake moest zijn van een ‘gemeenschappelijke huishouding’ moet worden genegeerd. Naar haar mening hadden zij namelijk een relatie op het moment van zijn overlijden. Met andere woorden: het testament moet worden ‘uitgelegd’ in plaats van letterlijk worden toegepast. Ook stelt de partner dat de man er bij het opstellen van het testament van uit ging dat als zij niet meer zouden samenwonen ook de relatie zou zijn verbroken, maar dat hij niet de situatie voor ogen had om mevrouw te onterven ingeval van een LAT-relatie.

  De uitspraak (in dit specifieke geval)

  De Rechtbank is van mening dat de tekst van het testament duidelijk is: om te erven moest er sprake zijn van een gemeenschappelijke huishouding en dat was al jaren niet meer het geval. Ook met het tweede argument van de partner dat sprake zou zijn van een ‘onjuiste beweegreden’ bij het opmaken van het testament is de Rechtbank het niet eens: het was immers duidelijk onder welke omstandigheden mevrouw wel en wanneer zij niet zou erven. De conclusie is dat mevrouw niet erft omdat ze niet samenwoonde met de man op het moment van zijn overlijden. De zus van de man is hiermee dus enige erfgename. Als ‘troost’ ontving mevrouw wel een uitkering uit een levensverzekering omdat mevrouw (zonder de voorwaarde van samenleving) met naam in de polis was aangewezen als begunstigde.

  Ons advies

  Situaties, omstandigheden, familieverhoudingen en relaties veranderen. Het geval zoals hiervoor omschreven is maar een eenvoudig voorbeeld van wat er kan gebeuren als je je niet op tijd bedenkt wat je ook alweer in je testament had opgenomen en of dat nog aansluit bij de feitelijke situatie van jaren daarna. Ons advies is om bij iedere belangrijke wijziging van omstandigheden je testament te laten controleren, maar in ieder geval eens in de vijf jaar. Zie het maar als een APK keuring van je testament.

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Dianne Jennissen