blog

  ‘Neuzen’ in de financiële administratie van vader/ moeder na overlijden: banken moeten informatie geven

  Emile Bosveld Publicatiedatum: 11 oktober 2017
  Afbeelding voor ‘Neuzen’ in de financiële administratie van vader/ moeder na overlijden: banken moeten informatie geven

  Als erfgenaam én als kind van de overledene (dat zijn niet altijd dezelfde personen) kan het soms handig zijn om te zien waar de overledene geld aan uit heeft gegeven. Is er misschien (veel) geld geschonken aan een broer of zus of aan een ‘behulpzame’ vriend of vriendin? Al dan niet vrijwillig?

  Schenken?

  Natuurlijk staat het iemand vrij om naar keuze aan de ene of de andere persoon geld te schenken, maar in sommige gevallen is sprake van misbruik (er worden niet alleen boodschappen gedaan voor die persoon, maar ook persoonlijke uitgaven betaald voor de vriend/ vriendin) of sociale druk (‘als ik dit of dat niet krijg help ik niet meer’). Ook hebben kinderen nog steeds recht op een ‘legitieme portie’ (‘minimum kindsdeel’) die in gevaar kan komen door schenkingen.

  Twee uitspraken

  Vorig jaar werd door Rechtbank Midden-Nederland al bepaald dat banken ook aan erfgenamen van de rekeninghouder bankafschriften moeten verstrekken van vóór het overlijden als zij dat vragen. Onlangs is door Rechtbank Overijssel bepaald dat ook een onterfd kind recht heeft om bankafschriften van de overleden ouder in te zien, ook als bijvoorbeeld een stiefouder (degene met wie de overleden ouder is hertrouwd), broer of zus die informatie niet wil geven. In dat geval kan het onterfde kind zich rechtstreeks bij de bank melden. Als de bank niet wil meewerken kan een machtiging worden gevraagd van de Rechtbank.

  Terecht informatie opvragen?

  Het opvragen van bankafschriften geeft veel meer informatie dan waar naar wordt gezocht. Dat is niet te voorkomen.

  In gevallen van financieel misbruik van de overledene of ongeoorloofde druk kan die informatie goed van pas komen. In de meeste gevallen is daar natuurlijk geen sprake van en is het ‘neuzen’ in de administratie van vader/ moeder ‘postuum’ een inbreuk op zijn/ haar privacy! Het blijft een lastige afweging van belangen, maar afschaffing van de legitieme portie voor meerderjarige kinderen zou een mooi begin zijn. Daar heb ik al eerder voor gepleit.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Teuntje Verbaandert