blog

  Ondernemen is vooruitzien. U heeft toch ook een levenstestament?!

  Erik van den Munckhof
  Erik van den Munckhof Publicatiedatum: 23 oktober 2015 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Ondernemen is vooruitzien. U heeft toch ook een levenstestament?!

  Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ondernemers zich onvoldoende voorbereiden op onverwachte gebeurtenissen. In een levenstestament kan worden vastgelegd wie de ondernemer vervangt als deze onverwacht uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte.

  Voorbeeld

  Een voorbeeld uit de praktijk maakt duidelijk waarom het belangrijk is om zaken over uw onderneming vast te leggen.

  Door een skiongeluk raakt de heer Peters – directeur en groot aandeelhouder (DGA) van Peters B.V. – in coma. De leveranciers moeten betaald worden evenals de salarissen van de werknemers. De heer Peters is de enige die kan beschikken over de bankrekeningen van het bedrijf. Het is niet mogelijk om een andere bestuurder te benoemen, omdat dit besluit moet worden genomen door de heer Peters. Hij is immers de enige aandeelhouder.

  De leveranciers van de onderneming worden onrustig. Ook de werknemers beginnen te mopperen. De leveranciers overwegen om de leveranties te stoppen, terwijl de werknemers overwegen het werk neer te leggen. Voor de onderneming is het natuurlijk van vitaal belang dat de leveranties doorgaan en de werknemers blijven werken.

  De enige mogelijkheid die in deze situatie resteert, is de rechter verzoeken een bewindvoerder te benoemen. Deze procedure duurt gemiddeld 2 maanden! Direct nadat de rechter de echtgenote van de heer Peters heeft benoemd, kunnen de leverancier en werknemers weer worden betaald. De onderneming heeft het ternauwernood overleefd. Schade is er wel: zowel reputatieschade als rente- en incassokosten.

  Het levenstestament biedt oplossing

  Bovengenoemde situatie was eenvoudig te voorkomen geweest, wanneer de heer Peters een levenstestament had afgesloten.
  Met een levenstestament kan de ondernemer iemand aanwijzen die direct kan handelen. Een gang naar de rechter is dan niet noodzakelijk. Hiermee wordt vaak kostbare tijd bespaard. De leveranciers en werknemers kunnen eenvoudig worden betaald en de schade zou beperkt dan wel nihil zijn.

  In het levenstestament kunt u verdere instructies geven. Zo kunt u bepalen wie welke besluiten voor de onderneming mag nemen. U kunt bijvoorbeeld ook bepalen dat de gevolmachtigde geen investeringen mag doen boven een bepaald bedrag. Of dat de accountant belangrijke investeringen moet goedkeuren dan wel als toezichthouder optreedt.

  Conclusie

  Ondernemen is vooruitzien. Ondernemen is dus ook rekening houden met onverwachte situaties.

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Franc Pommer