blog

  Ondernemer kruipt door het oog van de naald bij bedrijfsovername!

  Helmy Schellens
  Helmy Schellens Publicatiedatum: 13 januari 2017 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Ondernemer kruipt door het oog van de naald bij bedrijfsovername!

  Huwelijkse voorwaarden blijven een bron van ellende.  Zie mijn eerdere blog hierover van 7 juni 2016.Onlangs is een ondernemer door het oog van de naald gekropen omdat zijn adviseur nog op tijd mijn advies vroeg over hoe om te gaan met de huwelijkse voorwaarden nadat die ondernemer een groot bedrijf had overgenomen met geleend geld. Wat was de casus, welke problemen konden gaan spelen en wat was mijn advies?

  Casus

  De ondernemer was 25 jaar geleden op huwelijkse voorwaarden getrouwd met daarin een periodiek verrekenbeding van inkomen uit arbeid bij echtscheiding dat nooit was uitgevoerd. Bij overlijden moest worden afgerekend alsof sprake was van een gemeenschap van goederen.

  Vanaf de aanvang van het huwelijk werkte hij in het familiebedrijf van zijn vader. Hij en zijn echtgenote waren in loondienst.  Het bedrijf groeide de jaren daarna uit tot een groot miljoenenbedrijf.

  In 2016 nam hij onder gunstige condities de aandelen van het familiebedrijf over van zijn vader. Daarbij werd een deel van de koopsom omgezet in een overeenkomst van geldlening met zijn vader die de jaren daarna met rente zou moeten worden afgelost.

  De ondernemer had hetzelfde salaris als toen hij nog in loondienst was van zijn vader en dat was zelfs lager dan het salaris van zijn best verdienende werknemer.

  Mogelijke discussiepunten als gevolg van de bestaande huwelijkse voorwaarden

  • het salaris van de ondernemer is niet in verhouding met zijn functie en de resultaten van het bedrijf waardoor op termijn een deel van het vermogen van de B.V. aangemerkt zou kunnen worden als opgepotte inkomsten uit arbeid waarop de echtgenote voor de helft aanspraak kan maken. Hoeveel dat dan is, is arbitrair.

  • het betalen van de rente en/of aflossing op de schuld uit inkomen leidt tot een vergoedingsrecht van de echtgenote als het periodiek verrekenbeding niet jaarlijks eerst wordt uitgevoerd. Die rente en aflossing zijn immers niet aan te merken als kosten van de huishouding.

  • ingeval van overlijden van de ondernemer verkrijgt de echtgenote als gevolg van het finaal verrekenbeding ineens aanspraak op de helft van de waarde van het miljoenen bedrijf terwijl de vraag is of dat ook echt de bedoeling van de ondernemer was.

  Mijn advies aan de ondernemer

  • bespreek met de echtgenote de noodzaak van het aanpassen van de huwelijkse voorwaarden als gevolg van de nieuwe situatie en ga naar een deskundig notaris voor advies als zij daarvoor openstaat.

  • meldt de echtgenote dat ter uitvoering van het periodiek verrekenbeding het vermogen dat vanaf datum huwelijk tot en met 2015 uit gespaard inkomen is opgebouwd 50-50 verrekend moet worden, laat de omvang en ieders aanspraak goed vastleggen en reken ook af.

  • verhoog  het salaris zodanig dat het salaris past bij de functie en resultaten van het bedrijf om een toekomstige aanspraak op het vermogen in de BV. te voorkomen.

  • betaal geen rente en aflossing uit gemeenschappelijk inkomen om een vergoedingsaanspraak te voorkomen.

  • ga jaarlijks periodiek verrekenen zolang de huwelijkse voorwaarden niet zijn gewijzigd en zorg dat die verrekening zorgvuldig wordt besproken met de echtgenote en wordt vastgelegd.

  • maak de bedrijfsstructuur zodanig dat de continuïteit niet in gevaar komt in geval van overlijden van de ondernemer.

  • maak een testament dat past bij nieuwe situatie.

  Beter was het geweest om tegelijk met de gesprekken over de bedrijfsovername de noodzakelijke wijziging van de huwelijkse voorwaarden te bespreken met de echtgenote en te presenteren als logisch onderdeel van de bedrijfsovername.

  TIP: Denk bij een bedrijfsovername ook aan het wijzigen van de akte huwelijkse voorwaarden, voordat de overname een feit is.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Teuntje Verbaandert