blog

  Ondernemers let op: wetswijziging omtrent betaaltermijnen op komst!

  Auke Klomp
  Auke Klomp Publicatiedatum: 30 mei 2017
  Afbeelding voor Ondernemers let op: wetswijziging omtrent betaaltermijnen op komst!

  Op 1 juli 2017 treedt de ‘Wet tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen’ in werking. De wet voegt aan artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek (BW) een lid toe dat grote ondernemingen verbiedt in overeenkomsten met zelfstandige ondernemers en MKB-bedrijven een betaaltermijn van meer dan 60 dagen overeen te komen.

  Wat is een grote onderneming in de zin van de nieuwe wet?

  Voor de term “grote onderneming” wordt aangesloten bij artikel 2:397 BW. Van een grote onderneming is sprake indien wordt voldaan aan tenminste twee van de volgende vereisten:

  • een activawaarde van meer dan 20 miljoen euro;
  • een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro;
  • 250 werknemers of meer. 

  Voldoet een onderneming niet aan minimaal twee van deze eisen, dan is volgens de wet sprake van een zelfstandige ondernemer of MKB-bedrijf. 

  Gevolgen wetswijziging

  Is een betaaltermijn overeengekomen van meer dan 60 dagen, dan is het betreffende beding nietig. Dat betekent dat op grond van artikel 6:119a lid 2 BW de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen van toepassing is. Na overschrijding van die termijn is de grote onderneming direct de wettelijke handelsrente verschuldigd.

  Voor bestaande overeenkomsten treedt de bepaling een jaar later in werking. De wettelijke handelsrente is pas verschuldigd vanaf het moment van inwerkingtreding. 

  Zijn er vragen over wat de wetswijziging voor jou betekent? Neem dan contact op met Auke Klomp.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor José Jochemsen-Vernooij