blog

  Onrechtvaardiger, complexer en duurder: is de WWZ mislukt?

  Sonja van Maanen Publicatiedatum: 10 maart 2016 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Onrechtvaardiger, complexer en duurder: is de WWZ mislukt?

  De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is ‘een grauwsluier over de arbeidsmarkt’ en ‘een mislukking’, aldus MKB-voorzitter Van Straalen in een artikel in de NRC vorige week.  De WWZ is nu acht maanden van kracht: zijn de kritische voorspellingen van arbeidsrechtdeskundigen uitgekomen?

  Asscher onder vuur

  Op woensdag 9 maart 2016 debatteerde de Tweede kamer over de effecten van de nieuwe ontslagwet. De bedoeling was dat ontslag vereenvoudigd werd en tegelijkertijd dat flexwerkers sneller een vaste baan zouden krijgen. Oftewel, de kloof tussen vast en flex moest kleiner worden. In de praktijk blijkt hier niets van terecht te komen; vaste werknemers zijn nu nog moeilijker te ontslaan en werkgevers zijn huiverig om flexwerkers in vaste dienst te nemen. De procedure bij de kantonrechter is ingewikkelder, de vergoedingen vallen in veel gevallen hoger uit en werkgevers hebben meer juridisch advies nodig omdat het veel gecompliceerder is geworden. Niet bepaald wat de sociale partners voor ogen hadden toen ze hun steun gaven aan het wetsvoorstel.

  Transitievergoeding na twee jaar ziekte schrappen

  Werkgevers moeten momenteel twee jaar lang het loon doorbetalen van zieke werknemers en vervolgens ook nog een transitievergoeding betalen bij einde dienstverband. Dat wordt door velen als onrechtvaardig beschouwd. In de praktijk laten sommige werkgevers de contracten van zieke werknemers daarom nu ook na de twee jaar gewoon doorlopen, om te voorkomen dat ze een transitievergoeding moeten betalen. Een “slapend dienstverband” werd door de rechter weliswaar onfatsoenlijk, maar niet ernstig verwijtbaar geacht. Minister Asscher heeft zich bereid verklaard om de transitievergoeding voor werknemers na twee jaar ziekte te schrappen, mits de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor re-integratie.

  Seizoenswerk

  Werkgevers in de landbouw, horeca en productiebedrijven hebben te maken met seizoenswerk en productiepieken. Zij vingen dit voorheen op met tijdelijke werknemers, maar lopen nu het risico op een vast contract. De onderbreking van zes maanden – waardoor de ketenregeling wordt doorbroken – blijkt (zoals verwacht) niet werkbaar. Asscher heeft daarom oud FNV-voorzitter Lodewijk de Waal als verkenner benoemd die voor 1 mei a.s. een rapport zal uitbrengen. Hij zal de knelpunten bij werkgevers en werknemers inventariseren en zal bemiddelen bij oplossingen. In het Tweede Kamer-debat van woensdag is voorgesteld om ook een onderzoek te doen naar de problemen in andere sectoren, zoals het primair onderwijs en amateurvoetbal.

  Kom zelf met oplossingen

  Minister Asscher vindt het echter nog steeds te vroeg om conclusies te trekken, maar gaat wel aan de slag met de gesignaleerde problemen. Vorige week riep hij tegenstanders van de wet op om met concrete voorstellen te komen.  Ik ga ervan uit dat onze specialisatievereniging (VAAN) van deze mogelijkheid gebruik zal maken.

  Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten op het gebied van arbeidsrecht.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Ton van Os