blog

  Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

  Ton Hendriks Publicatiedatum: 22 juni 2015 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

  Werkgevers kunnen vanaf 1 juli 2015 niet meer zelf bepalen welke ontslagroute zij kiezen. De aanvraag voor ontslag om bedrijfseconomische redenen (en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid) gaat via het UWV. In alle andere gevallen die niet onderling geregeld worden dient de werkgever zich tot de kantonrechter te wenden. Dit is echter niet het enige dat is veranderd. Ik licht hierbij toe hoe de procedure voortaan verloopt.

  Verplichte formulieren

  De UWV ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bestaat uit 3 delen: A, B en C. In deel A worden de gegevens van de werkgever vermeld, in deel B die van de betreffende werknemer. In deel C wordt de ontslagaanvraag inhoudelijk onderbouwd. Deel A en C dient de werkgever maar één keer per aanvraag in te vullen. Deel B moet de werkgever apart invullen voor elke werknemer voor wie hij ontslag aanvraagt. Op de website van het UWV staat ook een uitgebreide toelichting op de ontslagaanvraag.

  Digitaal

  Het uploaden van de aanvraag gaat via het werkgeversportaal van UWV. Dat dient de werkgever zelf te doen. (Advocaat) gemachtigden kunnen dat niet namens de werkgever doen. Zolang de Algemene wet bestuursrecht hierop nog niet is aangepast, kan de aanvraag echter ook nog altijd per fax of per post worden toegezonden, maar dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Als je van plan bent om binnenkort een ontslagaanvraag in te dienen, vraag dan alvast een eigen werkgeversaccount aan op de website van het UWV.

  Duur procedure

  Als de ontslagaanvraag compleet is, probeert het UWV deze binnen 4 weken af te handelen, maar dat lijkt op dit moment (nog) onhaalbaar. Het duurt bovendien langer als er een extra ronde nodig is van hoor en wederhoor. De proceduretijd bij het UWV wordt wel in mindering gebracht op de opzegtermijn, mits er in ieder geval één maand opzegtermijn over blijft.

  Transitievergoeding

  Vóór de inwerkingtreding van de WWZ hoefde de werkgever geen ontslagvergoeding te betalen bij opzegging na verkregen toestemming van het UWV. Vanaf 1 juli 2015 hebben echter alle werknemers in beginsel recht op een transitievergoeding. Voorwaarde is dat zij ten minste 2 jaar in dienst moeten zijn geweest en dat de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt voortgezet/verlengd. Voor meer informatie over de transitievergoeding klik hier.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Daisy Adams