blog

  Ook een advocaat moet zich aan de privacyregelgeving houden! Een checklist.

  Monique Hennekens Publicatiedatum: 19 mei 2017 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Ook een advocaat moet zich aan de privacyregelgeving houden! Een checklist.

  Een advocatenkantoor heeft WSNP-gegevens ‘overgetypt’ uit de Staatscourant. Deze gegevens gebruikt het kantoor om brieven te sturen. De rechtbank oordeelt dat deze verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is en het advocatenkantoor moet een boete betalen. Een checklist basisprincipes privacyregelgeving kan je een dergelijke veroordeling helpen voorkomen.

  Feiten

  Van een vrouw op wie de Wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP) van toepassing is worden persoonsgegevens opgenomen in de Staatscourant. Het advocatenkantoor stuurt haar vervolgens een brief met informatie over het WSNP-traject en een aanbod voor juridische bijstand. De vrouw verzoekt vervolgens de rechtbank om de verwerking van haar persoonsgegevens door het advocatenkantoor als onrechtmatig aan te merken, het kantoor te veroordelen om haar gegevens te verwijderen en te veroordelen tot betaling van een nader te bepalen billijke vergoeding.

  Oordeel rechtbank

  De rechtbank Noord-Nederland heeft in een vonnis van 3 mei 2017 geoordeeld dat het overtypen van persoonsgegevens uit de Staatscourant op zichzelf al een verwerking van persoonsgegevens is. De rechtbank is van oordeel dat deze verwerking onrechtmatig is omdat het belang van het advocatenkantoor niet opweegt tegen het belang van de vrouw en kent de vrouw een vergoeding toe van 100 euro.

  Gerechtvaardigd belang

  Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens is voor iedere verwerking van persoonsgegevens een wettelijke grondslag nodig. Eén van die grondslagen is gerechtvaardigd belang van degene die de persoonsgegevens verwerkt. Om persoonsgegevens te mogen verwerken op deze grondslag zal de verwerker de eigen belangen moeten afwegen tegen de belangen van degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dat had het advocatenkantoor nagelaten.

  Proportionaliteit en subsidiariteit

  Bovendien mogen persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt indien dat noodzakelijk is om een nagestreefd doel te bereiken. Het advocatenkantoor kon niet aantonen dat deze vorm van direct marketing noodzakelijk was om werk te krijgen, waardoor de rechtbank oordeelde dat de verwerking in strijd is met de basisprincipes van proportionaliteit en subsidiariteit uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

  Checklist basisprincipes privacy

  Om te weten aan welke basisprincipes dien je te voldoen bij de verwerking van persoonsgegevens kan deze checklist je op weg helpen.
  Wil je advies over de huidige en komende privacyregels, neem dan contact op met Monique Hennekens

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Quir Laumans