blog

  Overgang van onderneming: Ineens stond er personeel op de stoep

  Afbeelding voor Overgang van onderneming: Ineens stond er personeel op de stoep

  Steeds vaker worden we betrokken bij discussies over de vraag of de overname van bepaalde activiteiten kwalificeert als een zogenoemde overgang van onderneming (ovo). Is daarvan sprake, dan gaat het personeel van (het onderdeel van) de onderneming automatisch over naar de nieuwe werkgever. Ook wordt er met regelmaat over het opzegverbod bij ovo geprocedeerd. Om te voorkomen dat er ineens personeel bij je op de stoep staat informeer ik je graag over deze problematiek.

  Ovo en gevolgen

  Wanneer er sprake is van een ovo kun je hier lezen. Is daarvan sprake dan zijn de gevolgen verstrekkend. In dat geval gaan namelijk alle rechten en verplichtingen uit een arbeidsovereenkomst tussen de ‘oude’ werkgever en daar werkzame werknemers van rechtswege over op de verkrijger. De overgang van rechtswege is niet beperkt tot arbeidsvoorwaarden. Het geheel van rechten en verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst gaat over op de verkrijger.

  Opzegverbod

  Werknemers worden beschermd bovendien tegen ontslag dat (uitsluitend) is gebaseerd op een ovo. Een ontslag wegens economische technische of organisatorische (ETO) redenen is wel mogelijk. Nederlandse rechters verschillen alleen een beetje over de vraag hoe sterk het verband tussen ontslag en ovo moet zijn. Sommige rechters zijn van mening dat voor een geslaagd beroep op het opzegverbod bij ovo vast moet staan dat het ontslag uitsluitend vanwege de overgang is gegeven, terwijl anderen het opzegverbod ook toepasselijk achten als het verband tussen ontslag en overgang iets minder nauw is. In ieder geval mag worden aangenomen dat naarmate de beëindiging dichter bij de datum van overgang ligt, kritischer gekeken dient te worden naar de opgegeven reden van het ontslag. Het UWV moet bij een ontslag wegens bijvoorbeeld het beëindigen van de activiteiten toetsen of sprake is van een opzegverbod. Het kan echter voorkomen dat er na de UWV procedure pas een ovo plaatsvindt en dat het UWV daarvan niet op de hoogte was. In die gevallen kunnen ontslagen werknemers later alsnog in beroep bij de kantonrechter en om herstel van de arbeidsovereenkomst (bij de verkrijgende werkgever) verzoeken.

  Gemeenten en ovo bij de beëindiging van subsidierelaties en (de)privatisering

  Ook gemeenten raken steeds vaker betrokken bij ovo discussies. Bijvoorbeeld wanneer een subsidierelatie met een subsidieontvanger wordt beëindigd en de uitvoering van de activiteiten wordt overgenomen door een concurrent die daar vervolgens weer subsidie voor ontvangt van de gemeente. Daarnaast worden op grote schaal, in het kader van de privatisering, taken en verantwoordelijkheden overgedragen van de gemeente naar een ondernemer of instelling. Lees meer hierover in het artikel Overgang van onderneming bij de beëindiging van subsidierelaties en (de)privatisering.

  Cao

  Ook indien er geen sprake is van ovo, verplichten sommige cao’s bij contract overnames en aanbestedingen om personeel over te nemen of om ze in ieder geval een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Het is voor jou als geïnteresseerde ondenemer van groot belang dat je ook met dergelijke cao-verplichtingen rekening houdt.

  Conclusie

  Het is op voorhand vaak lastig te bepalen of sprake is van ovo. Indien daarvan sprake is dan zijn de gevolgen echter verstrekkend. Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de bijbehorende arbeidsovereenkomsten gaan immers van rechtswege over op de verkrijgende werkgever. Om te voorkomen dat er ineens personeel bij jou op de stoep staat is het tijdig onderkennen van de risico’s dan ook van groot belang.

   

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Lotte van Dinteren