blog

  Partnership afspraken = verwachtingsmanagement (deel II)

  Eefke Mulder Publicatiedatum: 10 december 2015 Laatste update: 20 januari 2021
  Afbeelding voor Partnership afspraken = verwachtingsmanagement (deel II)

  In mijn vorige blog besprak ik deel I van de checklist met tien vragen voor de start van een partnership. Die eerste vijf vragen zagen op de wijze waarop je als partners in een bedrijf wit samenwerken. Ondernemen is vooruitzien. Daarom in dit tweede deel vijf vragen over de situatie dat een conflict in de samenwerking ontstaat of een partner de samenwerking wil beëindigen.

  1. Hoe ga je met elkaar om als iemand niet de inbreng levert die is afgesproken?

   Bijvoorbeeld door ziekte of andere risico´s. Verdeel je winsten en verliezen dan nog op dezelfde wijze? Of geldt dat alleen zolang de inbreng slechts enkele weken niet geleverd wordt? En mag de zieke partner dan een vervanger regelen die zijn werkzaamheden tijdelijk verricht? Het is verstandig hierbij ook afspraken te maken over de te verzekeren risico’s en deze verzekeringen af te stemmen op de samenwerkingsafspraken.

  2. Wanneer wil je de samenwerking kunnen beëindigen?

   Dit zal het geval zijn indien een partner de onderling gemaakte afspraken niet nakomt, maar waarschijnlijk ook als deze –om welke reden dan ook -onvoldoende presteert. Daarvoor is weer belangrijk dat je duidelijk hebt benoemd welke prestaties en resultaten voor een kansrijke samenwerking nodig zijn. Voor een investeerder van risicokapitaal kan het in een samenwerking juist weer belangrijk zijn om bij goede prestaties op enig moment uit de samenwerking te kunnen stappen. Zo maakt hij zijn investeringen te gelde met verkoop van zijn aandelen.

  3. Hoe regel je de gevolgen van het einde van de samenwerking voor de onderneming?

   Van belang is dat de onderneming zo min mogelijk hinder ondervindt van deze beëindiging en doordraait. Spreek af wie de onderneming mag voortzetten of op basis van welke uitgangspunten je dat bepaalt. De continuïteit kan in gevaar komen indien de onderneming afhankelijk is van de inbreng van een vertrekkende partner. Moet de vertrekkende partner bepaalde assets achterlaten of overdragen aan de onderneming? Op welke wijze is de inbreng van de vertrekkende partner te vervangen en hoe snel? Spreek op basis hiervan af hoelang van tevoren je elkaar van een voorgenomen vertrek op de hoogte stelt om het gat dat ontstaat op te kunnen vangen.

  4. Hoe regel je de gevolgen van het einde van de samenwerking voor de partners?

   Moet een vertrekkend partner zijn aandeel in de onderneming overdragen aan de andere partners? Of mag hij het ook overdragen aan een derde? En hoe stel je de waarde of prijs van dat aandeel vast? Op basis van welke uitgangspunten en eventueel met behulp welke deskundigen? Voor de voortzettende partners is van belang rekening te houden met de gevolgen voor hun financiële positie en redelijke afspraken te maken over de betaling van de prijs voor het aandeel.

  5. Hoe los je conflicten op?

   Alle onderwerpen van de checklist kunnen tot discussies leiden. Bespreek hoe je daar mee om zult gaan. Omdat conflicten tot impasses in de onderneming kunnen leiden, zijn zij een bedreiging voor de continuïteit. Afspraken over de wijze waarop een intern conflict snel opgelost kan worden, zijn dan ook van groot belang. Bijvoorbeeld met een mediator en bindend adviseur die zo nodig in het belang van de onderneming knopen kan doorhakken.

  Na beantwoording van de tien vragen uit deze blogs hebben wij een passende samenwerkingovereenkomst zo opgesteld!

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Teuntje Verbaandert