blog

  Pensioen in eigen beheer: deadline voor DGA’s verlengd tot 1 april 2017 (deel III)

  Helmy Schellens
  Helmy Schellens Publicatiedatum: 16 november 2016
  Afbeelding voor Pensioen in eigen beheer: deadline voor DGA’s verlengd tot 1 april 2017 (deel III)

  Dat de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 in werking treedt is vrijwel zeker. Vanaf die datum mag de DGA geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. De DGA moet aan formaliteiten voldoen en gelukkig krijgt hij daarvoor drie maanden langer de tijd. Wat zijn die formaliteiten en wat is de sanctie als die niet zijn vervuld?

  Formaliteiten

  De navolgende formaliteiten gelden voor alle DGA’s met PEB, dus ook voor de DGA die geen gebruik wil maken van de fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid om PEB af te kopen of om te zetten.

  1. Er moet een geldig aandeelhoudersbesluit zijn waarin staat dat het PEB per 1 januari 2017 premievrij is/wordt gemaakt.
  2. In de pensioenbrief moet worden vermeld dat het PEB van de DGA per 1 januari 2017 premievrij is gemaakt en dus eindigt. Dit kan door de bestaande pensioenbrief te wijzigen of een bijlage aan de pensioenbrief te hechten.
  3. Zorg voor ondertekening van deze documenten door B.V. en DGA. Te vaak ontvang ik niet getekende documenten.

  Rol van de partner

  Laat ook de eventuele partner voor akkoord tekenen ook al is dit niet verplicht. Ondertekening van de onder 1 en 2 genoemde documenten betekent alleen dat de partner bevestigt dat de pensioenopbouw is gestopt. Het voordeel is dat het stopzetten van de opbouw niet later tot discussie kan leiden. Omdat geen sprake is van een vrije keuze van de DGA maar dit voortvloeit uit de wet heeft de partner geen reden om niet mee te tekenen. Deze handtekening is overigens niet gelijk aan de handtekening van de partner die nodig is om pensioen te kunnen afkopen of omzetten. Over de rol van de partner schreef ik eerder deel 1 en deel 2 van deze blogserie. 

  Termijn

  Op 11 november 2016 heeft de staatssecretaris via een nota van wijziging de termijn waarbinnen de formaliteiten moeten zijn vervuld, verlengd tot 1 april 2017. Reden was dat de termijn tot 31 december 2016 te krap bleek te zijn. 

  Sanctie

  Als 1 april 2017 niet is voldaan aan de drie formaliteiten, wordt het PEB voor de economische waarde belast en dat is niet wat een DGA moet willen. Wacht niet tot maart 2017 maar zorg dus voor tijdige en correcte naleving van de formaliteiten. 

  Wordt vervolgd

  Deel IV van deze blogserie verschijnt eind november en daarin ga ik in op de noodzakelijke samenwerking tussen juristen en financiële adviseurs om de DGA en partner optimaal te kunnen adviseren. Hekkelman gaat hiervoor in januari 2017 ontbijt workshops organiseren. Houd mijn blog in de gaten.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Judith Schröder