blog

  Persoonsgegevens zijn geld waard

  Ton Hendriks Publicatiedatum: 16 september 2016 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Persoonsgegevens zijn geld waard

  De gegevens van leden van een sportvereniging- of bond zijn geld waard. Alle gegevens bij elkaar vormen immers een duidelijk ledenprofiel dat aantrekkelijk kan zijn voor sponsoren. Maar mag men ledengegevens wel aan derden verstrekken en wat zijn daarvoor de spelregels?

  Een sponsor wil er iets voor terug

  Een sportbond of vereniging is er mogelijk bij gebaat om persoonsgegevens van haar leden te verstrekken aan derden voor commerciële doeleinden. Maar aan de andere kant is de vereniging ook verantwoordelijk om zich te houden aan wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Bijna iedereen kent dit fenomeen en is betrokken bij een sportvereniging, maar bijna niemand weet hoe het precies zit.

  Mag een vereniging ledengegevens verkopen?

  Het antwoord daarop is ja indien (a) de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering (ALV) is verkregen, indien (b) daarbij ook vastligt dat de gegevens worden verkregen met (mede) als doel om ze aan derden te verstrekken en (c) indien er een grondslag aanwezig is voor de verwerking, zoals een gerechtvaardigd belang. In dat geval is individuele toestemming niet vereist. Wel dien je de leden hierover te informeren en hebben ze het recht van verzet.

  Spamverbod

  Dat je de gegevens mag verkopen aan een sponsor, wil nog niet zeggen dat de sponsor jouw leden ook rechtstreeks mag benaderen voor eigen commerciële doeleinden. Daarvoor is wel noodzakelijk dat de leden individueel ondubbelzinnig toestemming verlenen. In de Telecommunicatiewet staat bovendien dat de ontvanger uitdrukkelijk en geïnformeerd toestemming moet geven. Dat wil zeggen dat een ontvanger bijvoorbeeld zelf een kruisje op een (web)formulier zet (opt-in) en dat concreet moet worden vermeld waarvoor men precies toestemming geeft. De ‘spammer’ zal moeten kunnen bewijzen dat deze toestemming is gegeven. Daarnaast dient men nog rekening te houden met de Nederlandse Reclame Code. En uiteraard hebben de leden ook in dat geval, bovendien bij iedere email opnieuw, het recht van verzet (opt-out).

  Reclame voor kinderen

  Niet onbelangrijk is ten slotte de beperking van reclame gericht op kinderen. Agressieve handelspraktijken zijn verboden en er geldt een speciale Kinder- en Jeugdreclamecode.

  Sancties

  De gevolgen bij niet-naleving van bovenstaande regels kunnen niet alleen vervelend, maar ook verstrekkend zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de vereniging als leverancier van e-mailadressen of telefoonnummers als medepleger van het spamverbod wordt aangemerkt. Heb je vragen of wil je meer informatie over privacy, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Mark Perlot