blog

  Reparatiewet Afschaffen Pensioen in eigen beheer: 1 januari 2017 wordt niet gehaald (deel V)

  Helmy Schellens
  Helmy Schellens Publicatiedatum: 26 januari 2017 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Reparatiewet Afschaffen Pensioen in eigen beheer: 1 januari 2017 wordt niet gehaald (deel V)

  Op 23 januari 2017 heeft Wiebes een Novelle naar de Tweede kamer gestuurd naar aanleiding van het door hem in allerijl uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheden om toekomstige indexaties ten laste te brengen van de fiscale winst op het moment van afkoop of omzetting van het PEB. Dat zou een miljardenstrop kunnen betekenen. Hij komt tot hierna vermelde opmerkelijke conclusies en stelt tevens de datum van inwerkingtreding uit.

  Wat zijn de resultaten/conclusies van het onderzoek naar indexatie PEB?

  Conclusies en resultaten van het onderzoek van Wiebes

  • Wiebes had in het nieuwe artikel 34 E Wet VPB allang geregeld dat het niet mogelijk was om toekomstige indexaties ten laste te brengen van de fiscale winst op het moment van afkoop of omzetting.
  • In de memorie van antwoord is ten onrechte het tegendeel gesuggereerd.
  • Wiebes vindt echter bij nader inzien de aftrekbeperking te stringent voor een beperkte groep DGA’s omdat die in vergelijking met de grote groep DGA’s ten onrechte benadeeld worden.
  • Wiebes repareert dit door onder voorwaarden wél aftrek van toekomstige indexatie te willen toestaan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie van afkoop of omzetting.
  • Om te voorkomen dat te veel DGA’s die indexatielasten gaan activeren geldt de eis dat die indexatielast al moet zijn geactiveerd in een aangifte VPB die dateert van vóór Prinsjesdag 2016.

  Wanneer treedt de wet uitfasering pensioen in eigen beheer inwerking?

  De datum van inwerkingtreding van de Wet afschaffing PEB is nu opgeschoven naar de eerste dag van de eerste kalendermaand ná de datum van uitgifte in het staatsblad. De coulance termijn van drie maanden begint pas vanaf datum inwerkingtreding van de wet.

  Wanneer de Tweede Kamer dit wijzigingsvoorstel behandelt is nog niet bekend. Ik houd je op de hoogte.

  Advies

  De fiscale en juridische problematiek ten aanzien van het afschaffen van het PEB is ingewikkeld, met name als er ook nog een (ex) partner is die moet instemmen. Laat je dus goed adviseren door ter zake kundige fiscalisten en juristen. Voor vragen kun je contact met mij opnemen.

  De financieel adviseurs kunnen zich nog steeds opgeven als ze geïnteresseerd zijn in het bijwonen van een ontbijtworkshop die Hekkelman organiseert zodra de datum van inwerkingtreding bekend is. Klik hier voor meer informatie.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Christiaan Donners