blog

  Schenken, wat is en wat komt (antwoorden op kamervragen)

  Emile Bosveld Publicatiedatum: 29 oktober 2015 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Schenken, wat is en wat komt (antwoorden op kamervragen)

  In mijn vorige blog over het onderwerp ‘schenken’ heb ik gesproken over de verschillende redenen en mogelijkheden voor ouders om aan hun kinderen te schenken. Daarbij is ook gesproken over het Belastingplan 2016 waarin per 1 januari 2017 een eenmalig verruimde belastingvrije schenkingsmogelijkheid wordt gecreëerd tot € 100.000,- aan personen (niet alleen kinderen) tussen de 18 en 40 jaar. Deze schenkingen moeten dan wel worden gebruikt voor de ‘eigen woning’.
  Zoals gemeld aan het einde van mijn vorige blog zijn er kamervragen gesteld over zowel het tijdstip van invoering als de leeftijdsbeperking.
  Omdat vorige week de staatssecretaris van financiën antwoord heeft gegeven op de kamervragen leek het goed deze hier te vermelden in een aanvullende bijdrage.

  Kort gezegd wil de regering de invoering van de vrijgestelde extra verhoogde schenking niet vervroegen. Ook wil ze de leeftijdsbeperking niet laten vallen.
  De redenen voor het niet al in 2016 kunnen invoeren van de vrijstelling is enerzijds dat de Belastingdienst op zo’n korte termijn de zaak administratief niet voor elkaar krijgt en anderzijds dat er pas vanaf 2017 ‘budgettaire dekking’ beschikbaar is.
  De reden om de leeftijdsgrenzen niet op te rekken is volgens de staatssecretaris omdat ‘uit onderzoek is gebleken’ dat huishoudens in de leeftijdsgroep tot 40 jaar duidelijk het meest te maken hebben met onderwaarde op hun woning. Omdat reductie van de eigenwoningschuld centraal staat bij de voorgestelde regeling wordt de leeftijdsgrens gehandhaafd.
  Overigens kan het helpen als de partner van de begiftigde jonger is: als de begiftigde niet, maar diens partner wél jonger is dan 40 jaar, mag de vrijstelling tóch worden toegepast. De vrijstelling mag dan weer niet worden gebruikt ten behoeve van het huis van die partner. Het moet dus gaan om een (deel van de) eigen woning of eigenwoningschuld van de begiftigde zelf.

  Aanvullend merkt de staatsecretaris op dat het schenken ‘in etappes’ niet wordt gefaciliteerd, zodat alleen gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling als de extra schenking in één jaar geschiedt. Een eenmalige vrijstelling dus.

  Verder geeft de staatssecretaris aan dat als de volledige € 100.000,- door ouders aan een kind wordt geschonken het mogelijk is dat een deel daarvan tot € 25.449,- aan iets anders mag worden besteed dan aan de eigen woning van dat kind. Gaat het om een schenking van dat bedrag aan ‘derden’ (anderen dan kinderen) dan mag een bedrag tot € 2.122,- aan iets anders worden besteed.

  Tenslotte merkt de staatssecretaris nog op over een vraag over ‘de rechtvaardiging van de erfbelasting’ dat ‘het kabinet ervan op de hoogte is dat kritiek wordt geuit over de erfbelasting, maar dat dit niet wegneemt dat het legitiem is om belasting te heffen over vermogen dat iemand zonder inspanning toevalt zonder dat daarover inkomstenbelasting wordt geheven bij de verkrijger.‘ Met als toevoeging dat de erfbelasting om ‘budgettaire redenen’ ook niet kan worden gemist. In 2014 werd er voor 1,5 miljard euro aan erf- en schenkbelasting geheven. Dat u het weet.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Christiaan Donners